Vapise Apotti – täältä tulee Esko

Pohjoisessa on vireillä OYS:n potilastieto­järjestelmän ­laajentaminen perusterveyden­huoltoon.

Potilastietojärjestelmä Apotti leviää Uudellamaalla, kun taas Pohjois-Suomessa on käynnissä Esko-hanke, joka tavoittelee yhteistä potilastietojärjestelmää perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Ensi vaiheessa tarkoitus on laajentaa Oulun yliopistollisen sairaalan Esko-järjestelmä Oulun kaupungin perusterveydenhuollon käyttöön. Päätöksiä ei vielä ole, vaan asiaa selvitetään.

Eskoa käyttävät OYS:n lisäksi Länsi-Pohjan, Lapin ja Vaasan keskussairaalat. Perusterveydenhuollossa sitä ei vielä käytetä.

Oulun kaupungin apulaisylilääkäri Eila Erkkilä kertoo, että Esko-hanke lähti liikkeelle arjen haasteista. Erilliset tietojärjestelmät synnyttävät ongelmia tiedonkulussa ja vaikeuttavat potilas­tiedon hyödyntämistä organisaatioiden yli.

– Jos tiedonkulun ongelmia ei ratkaista, on vaikea ratkaista muitakaan haasteita, Erkkilä sanoo.

Näillä haasteilla hän tarkoittaa lähinnä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin integraatiohankkeessa on selvitetty, mitä kustannusten nousun hillitsemiseksi voitaisiin tehdä.

Yhteinen tietojärjestelmä mahdollistaisi paremman tiedolla johtamisen.

”Apottikin on paikallinen järjestelmä”

Esko-järjestelmää alettiin kehittää 1990-luvun puolivälissä OYS:n tietohallinnossa sairaalan lääkärien määrittelyjen pohjalta.

Eila Erkkilä toimi pari vuotta sairaalassa asiantuntijalääkärinä Eskon kehittämisessä. Hän sanoo, että Eskon käyttö on juurtunut syvälle OYS:n toiminta­ympäristöön ja ammattikuntaan.

Käyttäjät ovat valinneet Eskon parhaaksi erikoissairaanhoidon tietojärjestelmäksi Lääkäriliiton kyselyssä.

– OYS:ssa olisi vaikea luopua ­Eskosta.

Erkkilä näkee, että helpompi tie yhteisen järjestelmän saamiseksi on ottaa Eskoon mukaan muitakin.

Hän ei pidä tiedon valtakunnallisen liikkumisen kannalta ongelmana Eskon paikallisuutta. Kanta-palvelut riittävät valtakunnalliseen hyödyntämiseen.

– Apotti on samalla tavalla paikallinen ja alueellinen järjestelmä, niin kuin ­Eskokin laajentuessaan olisi.

Eskon yhtiöittämistä selvitetään

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri selvittää parhaillaan Eskon yhtiöittämistä. Oulun kaupunki on päättänyt olla mukana selvitystyössä.

Esko siirtyisi perustettavan osake­yhtiön omistukseen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulisi olemaan sen suurin osakas. Piirin jäsenkunnille tarjottaisiin perustajaosakkuutta.

Erkkilän mukaan yhtiöittäminen on ketterin tapa edetä asiassa. Se mahdollistaa käyttäjäkunnan laajentamisen hankintalain rajoitteiden puitteissa ­ilman kilpailutusta.

– Tähän asti on sanottu, että jos halutaan yhteinen potilastietojärjestelmä, se pitää kilpailuttaa. Kaikki tietävät Apotin kokemuksista, kuinka valtava urakka se on.

Kilpailutus voisi viedä monta vuotta. Jos määrittelyt tehdään nyt, ja prosessi vie vuosia, lopputuloksena saadaan Erkkilän mukaan vanhentunut järjestelmä.

Yhtiöittämisen esiselvitys on loppumetreillä.

– Syksyllä voisi olla yhtiöittämisen ­aika. Silloin myös katsotaan, ketkä siihen lähtevät mukaan.

Erkkilän mukaan suunnitelma on, että Esko voisi tulla käyttöön Oulun kaupunginsairaalassa jo keväällä 2020 ja muussa perusterveydenhuollossa 2021.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Kuvat
Teija Soini ja Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 23/2019.