Varhain puhkeava verenpainetauti altistaa elinvaurioille jo keski-iässä

Puhkeamisiän ottaminen huomioon voi parantaa hoitoa ja ennustetta.

Erityisesti varhain puhjennut verenpainetauti altisti haitallisille sydän- ja sepelvaltimoperäisille muutoksille sekä kognition alenemalle jo keski-iässä. Tämä havainnon teki LL Karri Suvila väitöstutkimuksessaan. Hänen mukaansa lääkäreiden olisi hyvä olla tietoisia potilaiden verenpainetaudin puhkeamisiästä ja ottaa se huomioon taudin hoidossa.

Aiempien tutkimusten perusteella varhain puhkeavan verenpainetaudin on todettu altistavan herkemmin verenpainetaudin periytymiselle jälkeläisille. Nykyiset verenpainetaudin hoitosuositukset eivät vielä ota huomioon verenpainetaudin puhkeamisiän vaikutusta, eikä varhain puhkeavalle verenpainetaudille ole olemassa vakiintunutta määritelmää.

– Totesimme, että erityisesti varhain, alle 35-vuotiaana puhjennut verenpainetauti altisti sepelvaltimoiden kalkkeutumiselle, sydämen rakenteellisille ja toiminnallisille muutoksille sekä kognitiivisten toimintojen heikentymiselle, Suvila kertoo tiedotteessa.

Vastaavia muutoksia ei todettu niillä henkilöillä, joilla verenpainetauti todettiin vasta myöhemmällä iällä. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että erityisesti diabetes, ylipaino ja afroamerikkalainen syntyperä olivat riskitekijöitä varhaiselle verenpainetaudille.

Puhkeamisiän voi melko luotettavasti arvioida aiemmin tehtyyn verenpainetaudin diagnoosiin perustuvalla potilaiden omalla ilmoituksella.

– Tällä löydöksellä saattaa olla merkittävää hyötyä käytännön lääkärin työn kannalta, sillä verenpainetaudin puhkeamisikää ei välttämättä ole aiemmin kirjattu potilastietojärjestelmiin, jolloin lääkäri joutuu perustamaan riskinarvionsa potilaan itsensä ilmoittamaan sairauden puhkeamisikään, sanoo Suvila tiedotteen mukaan.

Yksilöllisiä hoitostrategioita

Tulevaisuudessa pelkkä verenpainetaudin diagnosointi ei siis välttämättä riitä, vaan lääkäreiden tulisi olla tietoisia myös siitä, milloin tauti on alun perin diagnosoitu.

Suvila toteaa, että tulosten perusteella lääkäreiden kannattaisi verenpainetautipotilaita hoitaessaan ottaa huomioon myös taudin puhkeamisikä muiden myötävaikuttavien tekijöiden, kuten potilaan iän ja verenpainetason lisäksi.

Verenpainetaudin puhkeamisiän määrittäminen osana hoitoa voisi auttaa lääkäreitä huomioimaan kohonneen verenpaineen aiheuttamaa elinikäistä haitallista vaikutusta elimistöön, jolloin asianmukainen hoito voitaisiin aloittaa riittävän aikaisin. Jo nuorella iällä verenpainetautiin sairastuneet potilaat saattaisivatkin hyötyä hoidon varhaisemmasta aloituksesta.

– Entistäkin yksilöidymmillä hoitostrategioilla voitaisiin mahdollisesti ehkäistä tulevien haittatapahtumien kehittymistä ja myös parantaa ennustetta näillä potilailla, joilla verenpainetauti on puhjennut jo nuorella iällä. Lisää tutkimusta verenpainetaudin puhkeamisiän merkityksestä kohonneen verenpaineen aiheuttamille haitoille tarvitaan kuitenkin yhä jatkossa, Suvila mainitsee tiedotteessa.

Tutkimusaineistoina oli yhdysvaltalainen seurantatutkimus, johon osallistui 5 115 henkilöä ja suomalainen Terveys 2000 -tutkimus, johon osallistui 8 028 henkilöä. Osallistujien verenpainetaudin puhkeamisikä määriteltiin joko pitkällä aikavälillä säännöllisesti toteutetuilla verenpainemittauksilla tai jo aiemmin tehtyyn verenpainetaudin diagnoosiin perustuvalla itseilmoituksella.

LL Karri Suvilan väitöskirja Early-Onset Hypertension – Clinical Characteristics and Relation to Adverse Outcomes tarkastetaan Turun yliopistossa 3. syyskuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.