Varhain puhkeavan dementian riskitekijät näkyvät jo nuoruusiässä

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa löydettiin yhdeksän riskitekijää, jotka ovat yhteydessä alle 65-vuotiaille puhkeavaan dementiaan.

Ruotsissa Uumajan yliopistossa tehdyssä kohorttitutkimuksessa löydettiin yhdeksän riskitekijää, jotka ovat yhteydessä alle 65-vuotiaille puhkeavaan dementiaan. JAMA Internal Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan suurin osa näistä riskitekijöistä voidaan havaita jo nuorena.

Tutkimuksen aineistona oli vajaat 500 000 ruotsalaismiestä, jotka kutsuttiin pakolliseen asepalvelukseen vuosina 1969–79. He olivat tuolloin keskimäärin 18-vuotiaita.

Seuranta-aika oli 37 vuotta. Tuona aikana 487 miehellä todettiin varhain puhjennut dementia. Dementiaan sairastuneiden mediaani-ikä oli 54 vuotta.

Varhain puhkeavan dementian riskitekijöiksi todettiin tutkimuksessa alkoholimyrkytys (riskisuhde 4,82), aivohalvaus (2,96), neuroleptien käyttö (2,75), depressio (1,89), isän sairastama dementia (1,65), muun päihteen kuin alkoholin aiheuttama myrkytys (1,54), keskimääräistä heikommat kognitiiviset kyvyt asepalvelukseen astuttaessa 1,26), lyhyys (1,16) sekä korkea systolinen verenpaine (0,90) asepalveluksen alkaessa. Yksi tai useampi näistä tekijöistä havaittiin 68 prosentissa diagnosoiduista dementiatapauksista.

Kognitiivisilta kyvyiltään heikoimmilla miehillä oli seuranta-aikana 20-kertainen dementiariski, jos heidän elämäänsä liittyi lisäksi vähintään kaksi muuta yllä mainittua riskitekijää.

Tutkijoiden mukaan riskitekijät ovat kertautuvia, niistä useimpiin on mahdollista vaikuttaa ja osa on nähtävissä jo nuorena, mikä antaa hyvät mahdollisuudet varhaiseen puuttumiseen.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla