Varhainen altistus lisää kissa- ja koira-allergian riskiä

"Tämän väestötutkimuksen tuloksen perusteella ei kuitenkaan voida suositella yksittäiselle perheelle eläimen hävittämistä tai ottamista."

Tuoreen tutkimuksen mukaan altistuminen kissalle ja koiralle kotona ensimmäisen elinvuoden aikana näyttää lisäävän riskiä sairastua niihin liittyvään allergiaa ensimmäisten elinvuosien aikana. 

Oulun yliopiston tutkimusryhmän mukaan kissalle kotona ensimmäisen elinvuoden aikana altistuneilla lapsilla esiintyy 4–5 -kertainen määrä kissa-allergiaa ja positiivisia allergiatestituloksia verrattuna altistumattomiin lapsiin. Koiralle altistuneilla koira-allergian ja positiivisen testituloksen esiintyvyys on 2–3 -kertainen altistumattomiin verrattuna.

Tutkimuksessa arvioitiin varhaisen kissa- ja koira-altistuksen yhteyttä lääkärin toteamaan kissa- ja koira-allergiaan sekä positiivisten tulosten ilmaantumiseen kissa- ja koira-allergiatesteissä neljän ensimmäisen ikävuoden aikana.

Tulokset perustuvat Etelä-Karjalan allergiatutkimukseen (EKAT), johon sisältyi Etelä-Karjalan maakunnassa asuneiden, vuosina 2001–2005 syntyneiden lasten vanhemmille suunnattu kyselytutkimus ja samalta alueelta potilaskertomuksista kerätyt allergiatestitulokset. Kyselytutkimuksella saatiin tiedot 3 024 lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana kodin sisätiloissa pidetyistä lemmikkieläimistä ja lääkärin toteamista kissa- ja koira-allergioista. Testitulosaineiston perusteella arvioitiin ensimmäisen positiivisen testituloksen ilmaantuvuutta kissa- ja koira-allergeeneille.

Lisätietoa tarvitaan

Tieto varhaisen eläinaltistuksen yhteydestä eläinallergioiden ilmaantumiseen on ollut ristiriitaista. Tutkijat pitävät nyt saamiaan havaintoja aiempaa tarkempina ja vahvempana näyttönä tilastollisesta yhteydestä varhaisen eläinaltistuksen ja samalle eläimelle herkistymisen ja allergian ilmenemisen välillä.

Tutkijatohtori Kaisa Pyrhösen mukaan vaikeutena tämän aiheen tutkimuksessa on se, ettei syy-seuraussuhdetta parhaiten toteavaa sokkoutettua tutkimusasetelmaa ole mahdollista toteuttaa.

– Tämän väestötutkimuksen tuloksen perusteella ei kuitenkaan voida suositella yksittäiselle perheelle eläimen hävittämistä tai ottamista, hän sanoo. 

Pyrhösen mukaan tarvitaan lisätietoa pidempään jatkuneista laajoista väestön seurantatutkimuksista ja eläinaltistuksen yhteydestä muihin allergisiin sairauksiin ja yleisemmin terveyteen, kasvuun ja kehitykseen

Lue myös: Voiko allerginen ottaa koiran?

Tee Potilaan Lääkärilehden tietovisa allergioista täällä.

Lähde:
Pyrhönen K, Näyhä S, Läärä E. Dog and cat exposure and respective pet allergy in early childhood. Pediatric Allergy and Immunology 2015; 26: 247-255
Oulun yliopisto

Kuva:
Johanna Nykopp

Lisätietoa Etelä-Karjalan allergiatutkimuksesta löytyy täältä.