Varusmiehet saavat hyvää hoitoa puolustusvoimissa

Puolustusvoimissa on silti ajoittain lääkärivajetta.

Puolustusvoimien terveydenhoidosta tehtyjen kantelujen ja muistutusten määrä on ollut vähäinen ja potilasturvallisuutta vaarantaneet tapahtumat ovat olleet hyvin poikkeuksellisia, selviää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston raportista. Raportin mukaan Puolustusvoimien terveydenhoito vertautuu muuhun julkiseen terveydenhuoltoon.

– Hoitoon pääsy toteutuu pääsääntöisesti potilaiden terveydentilan edellyttämässä ajassa. Sairaanhoitopiirien kanssa tehtyjen kumppanuussopimusten mukaisesti erikoissairaanhoitoon pääsy toteutuu nopeammin kuin julkisessa terveydenhuollossa, todetaan tiedotteessa.

Puolustusvoimien tilat mahdollistavat tällä hetkellä terveydenhuollon toiminnan kohtalaisen hyvin, mutta kehitettävää löytyy valtaosasta kohteista.

– Ohjaus- ja arviointikäynneiltä terveysasemilta saatu palaute oli hyvää. Käynnit koettiin hyödyllisiksi ja potilasturvallisuutta parantaviksi ja ne tukivat omavalvonnan kehittämistä.

Onnistuneesta hoidon järjestämisestä huolimatta puolustusvoimissa podetaan ajoittain lääkäripulaa.

– Aktiivisia rekrytointitoimenpiteitä on jatkettu, minkä lisäksi lääkäri- ja hammaslääkärityövoiman saamiseksi on mahdollista hakea myös uusia ratkaisuja esimerkiksi urapolkusuunnittelun, kurssi- ja koulutustarjonnan ja muiden työnantajien kanssa tehtävien yhteisrekrytointien kautta. Yliopistojen kanssa tehtävän koulutusyhteistyön mahdollisuuksia ollaan puolustusvoimissa selvittämässä.

Varusmiesten terveydenhuollon järjestäminen kuuluu Sotilaslääketieteen keskukselle. Organisaatiovalvonta ja ohjaus ovat Valviran ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vastuulla.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on julkaistu Lääkärilehdessä 14/2019.