Vastasyntyneen kuolemanriski ylittyy vasta 92-vuotiaana

Vastasyntyneen kuolemanriski ylittyy vasta 92-vuotiaana Kuva 1 / 1

Synnytykseen ja syntymään liittyy obstetrisen ja perinataalisen hoidon ­kehityksestä huolimatta edelleen isoja riskejä. Britanniassa, USA:ssa ja Etelä-­Afrikassa tutkittiin laajojen kansallisten rekisterien avulla yksilön elinajan mittaista päivittäistä kuoleman riskiä syntymän yhteydessä, myöhemmällä iällä ja eräisiin elämän ajan tapahtumiin liittyen.

Miljoonaa synnytyspäivää kohden ­Britanniassa sattui 430 vastasyntyneen kuolemaa. Tämä päivittäinen kuoleman riski ylittyi vasta ihmisen elettyä 92-vuotiaaksi. Vastaava luku oli kohdunpoiston yh­teydessä 40, yhden raskauden osalta äitiin kohdistuvana 2–5 ja sepelvaltimotoimenpiteessä 3 800. Syntymään liittyvä kuolema pienensi elinajan ennustetta 33 vuotta tuhatta synnytystä kohden. USA:ssa ja Etelä-Afrikassa tulokset olivat vielä huonompia.

Artikkelista saa käsityksen, että siinä analysoitiin rakenteeltaan terveitä ja täysiaikaisia vastasyntyneitä. Epämuodostumat, synnynnäiset sairaudet ja keskosuus aiheuttavat 30–50 % vastasyntyneiden kuolemista, joten ne mukaan laskien yksilön kuolemanriski synnytyspäivänä on vielä tässä esitettyä suurempi.

Kirjoittajat korostavat tarvetta asiantuntevaan hoitoon ja valvontaan synnytyksen aikana ja varoittavat aliarvioimasta synnytyksen riskejä. Myös vanhempien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka otetaan, ellei synnytyksessä ole saatavilla riittävää valvontaa ja mahdollisuutta operatiiviseen hoitoon. (Walker K, Cohen A, Walker S ym. The dangers of the day of birth. BJOG 2014;DOI:10.1111/1471-0528.12544.)

Pertti Kirkinen
professori

Julkaistu Lääkärilehdessä 10/14.

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi