Vastasyntyneen tulevaa lihavuuden riskiä voi ennustaa

Tutkimuksen mukaan äitiys- ja lastenneuvoloissa rutiininomaisesti kerättävä tieto ennustaa sitä, kenellä vastasyntyneellä on riski tulla ylipainoiseksi tai lihavaksi lapsena tai nuorena.

Vastasyntyneen riski myöhempään liikalihavuuteen on nyt aikaisempaa helpompi ennustaa. Professori Marjo-Riitta Järvelinin ja professori Philippe Froquelin tutkimusryhmä on kehittänyt testin, joka on saatavilla myös nettipohjaisena.

Seurattaessa lasta ensimmäisen elinvuoden aikana laskuriin laitetaan tietyt arvot, jotka ennustavat lapsen lihavuuden riskiä.

– Lasta pitää varhain ohjata liikuntaan ja terveellisiin elintapoihin, jos riski on suuri. Myös terveelliseen ravitsemukseen täytyy kiinnittää huomiota, painottaa professori Marjo-Riitta Järvelin Oulun yliopistosta.

Nykyisin 20–30 prosentti lapsista on ylipainoisia tai lihavia. Siksi lihavuuden ehkäisy jo varhaislapsuudessa on tärkeää. Koko perheen elämäntavat täytyy muuttaa, jotta lapsen lihavuutta voidaan ehkäistä.

– Kouluikäisen lapsen lihavuuden hoitaminen on jo vaikeampaa, Järvelin muistuttaa.

Tutkimuksessa oli mukana 4 000 Pohjois-Suomessa vuosina 1985–86 syntynyttä lasta. Lapsia seurattiin äitien varhaisraskaudesta nuoruusikään. Raskaudenaikaista sairauksiin ja elämäntilanteeseen liittyvää tietoa seulottiin järjestelmällisesti menetelmän pohjaksi.

Tutkimuksen mukaan äitiys- ja lastenneuvoloissa rutiininomaisesti kerättävä tieto ennustaa sitä, kenellä vastasyntyneellä on riski tulla ylipainoiseksi tai lihavaksi lapsena tai nuorena.

Tutkimuksessa selvitettiin perimään ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Molempien vanhempien painoindeksi ennen äidin raskautta, äidin painon nousu raskauden aikana, lapsen syntymäpaino, äidin ammatti ja tupakointi raskauden aikana sekä perheenjäsenten lukumäärä osoittautuivat tärkeimmiksi ennustetekijöiksi.

– Menetelmää on testattu myös italialaisessa ja yhdysvaltalaisessa aineistossa. Vastedes pitää myös selvittää, miten perusterveydenhuolto ottaa laskurin vastaan, Järvelin sanoo.

Tutkimus on julkaistu Plos One –lehdessä.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.