VATT: E-resepti parantaa lääkehoidon laatua

Haitallisten lääkeyhdistelmien määrääminen väheni maaseutumaisissa kunnissa merkittävästi.

Sähköinen resepti paransi potilaiden lääkityksen hallintaa ja lääkehoidon laatua, tiedottaa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT).

Tutkimuksen mukaan lääkemääräysten tallentuminen kansalliseen sähköiseen reseptitietokantaan helpottaa terveydenhuollon toimijoiden välistä tiedonkulkua niin, että lääkevirheet ja haitalliset lääkeyhdistelmät voidaan välttää.

VATT:n, Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja Pennsylvanian yliopiston (University of Pennsylvania) tutkimuksessa tarkasteltiin varfariinin käyttäjiä ja heille määrättyjä tulehduskipulääkereseptejä vuosina 2007–2014.

Varfariinin ja tulehduskipulääkkeiden yhdistelmä on yksi yleisimmistä haitallisista lääkeyhdistelmistä. Kasvaneen verenvuotoriskin takia näitä lääkkeitä ei hoitosuositusten mukaan tulisi käyttää yhtäaikaisesti.

Tutkimusaineiston perusteella varfariinin ja tulehduskipulääkkeiden yhteiskäyttö oli yleistä ennen e-reseptin käyttöönottoa, ja lääkehoidon laadussa oli suuria alueellisia eroja. Heikoimpaan neljännekseen kuuluvista kunnista 80 prosenttia oli maaseutumaisia kuntia.

E-reseptin käyttöönotto vähensi haitallisten varfariini- ja tulehduskipulääkeyhdistelmien määräyksiä maaseutumaisissa kunnissa 35 prosentilla. Kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa vastaavia hyötyjä ei havaittu.

E-resepti otettiin Suomessa käyttöön vaiheittain vuosina 2010–2014.

Suvi Sariola

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.