Vauvaiän ravinto voi pienentää nuoruustyypin diabetesriskiä

Etenkin kalaperäisten rasvojen saanti vaikuttaa riskiin.

Vauvan ravinnolla on vaikutusta perinnöllisesti alttiiden lasten riskiin sairastua tyypin 1 diabetekseen, osoittaa suomalaistutkimus. Vauvan ruokavalio ja erityisesti kalaperäisten rasvojen saanti vaikuttavat diabetesriskin pienenemiseen. Tutkijat havaitsivat, että lapsien riski saada nuoruustyypin diabeteksen esiaste pienenee, mitä enemmän heidän veressään on kalaperäisiä rasvahappoja, joita ovat saaneet vauvana muun muassa äidin rintamaidon kautta.

Tutkijoiden mukaan imetyksen suojaava vaikutus voi johtua osittain rintamaidon hyvästä rasvakoostumuksesta. He kehottavat, että äitien kannattaa syödä raskausaikana ja imetysaikana kalaa. Tällä tavoin varmistetaan, että kalaperäiset rasvahapot varastoituvat lapseen.

Noin 15 prosentilla suomalaisista lapsista on kohonnut perinnöllinen diabetesriski, mutta vain pieni osa heistä lopulta sairastuu tyypin 1 diabetekseen, johon ei ole toistaiseksi tunnettua ehkäisykeinoa. Tutkijoiden mukaan lapsen varhaiseen ravitsemukseen kannattaa kiinnittää huomiota, koska se voi olla tärkeässä roolissa diabeteksen ehkäisyssä. Tunnetusti elintavoilla on ratkaiseva merkitys tyypin 2 diabeteksen syntyyn.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapsen ensimmäinen vuosi on kehityksen kannalta tärkeä. Tällöin elimistön puolustusjärjestelmä muokkautuu, millä on pitkäaikaisia seurauksia terveydelle, tutkija Sari Niinistö toteaa THL:n tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan vauvaiän ravitsemuksesta ja kalarasvojen vaikutuksesta nuoruusiän diabeteksen ehkäisyyn tarvitaan vielä lisätutkimuksia.

Ravintotutkimuksessa seurattiin 720 lasta, jotka olivat syntyneet vuosina 1996–2004. Kaikilla lapsilla oli kohonnut perinnöllinen riski tyypin 1 diabetekseen. Diabeteksen esiasteen kehittymistä seurattiin 15 ikävuoteen saakka.

Tutkimukseen osallistuivat myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ja joukko yliopistoja ja sairaaloita. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Diabetologia-lehdessä.

Tuomas Keränen

Kuva: Fotolia