Vauvasimulaattori ei vähennä teiniraskauksia

Vauvan toimintoja jäljittelevän nuken on ajateltu muodostavan teineille realistisen kuvan vauvanhoidon haasteista.

Teiniraskaudet ovat huomattava ongelma kehitysmaissa, joissa ne aiheuttavat äitiyskuolleisuutta ja vähentävät tyttöjen koulutus- ja ansaintamahdollisuuksia. Myös kehittyneemmissä maissa teiniraskaudet ovat edelleen haaste. Koulutusta ja valistusta pidetään tärkeimpinä keinoina niiden ehkäisemiseksi, mutta tutkittu tieto näiden keinojen vaikuttavuudesta on niukkaa.

Joissakin maissa vauvasimulaattorit ovat tulleet suosituksi osaksi valistusta: ­Yhdysvalloissa jopa kaksi kolmasosaa kouluista hyödyntää niitä valistustyössään. Vauvan toimintoja jäljittelevän nuken ajatellaan muodostavan teineille realistisen kuvan vauvanhoidon haasteista.

Lancetissa on julkaistu ensimmäinen vauvasimulaattoreita koskeva laadukas satunnaistettu vertaileva tutkimus. Australiassa teiniraskauksia on noin kaksi kertaa niin paljon kuin Suomessa (18 synnyttäjää tuhannesta on teinejä). Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki muut Länsi-Australian koulut paitsi katoliset. Interventio­ryhmän kouluilla oli kolmen vuoden ajan käytössään 56 vauvasimulaattoria, ja kouluterveydenhoitajat opastivat 13–15-vuotiaita tyttöjä niiden käytössä. Koulutus oli vapaaehtoista, ja noin puolet ikäluokasta, yli 2 500 tyttöä, osallistui siihen.

Vauvasimulaattorit eivät vähentäneet teiniraskauksia vaan lisäsivät niitä. ­Simulaattorikoulutusta saaneet tytöt synnyttivät useammin kuin vertailuryhmän tytöt (8 % vs. 4 %). Myös abortteja tehtiin enemmän interventioryhmän tytöille.

Miksi vauvasimulaattori ei toimikaan? On viitteitä siitä, että tytöt pitivät saamaansa huomiota simulaattorien kanssa positiivisena asiana. He myös saattoivat uskoa oman vauvan olevan simulaattoria helppohoitoisempi. Tutkimus on hyvä esimerkki laadukkaasta terveyden edistämistä koskevasta tutkimuksesta.

Lähde: Brinkman S, Johnson S, Codde J, Hart M, Straton J, Mittinty M, Silburn S. Efficacy of infant simulator programmes to prevent teenage pregnancy: a school-based cluster randomised controlled trial in Western Australia. Lancet, verkossa ensin 24.8.2016, doi: 10.1016/S0140-6736(16)30384-1.

Kirjoittaja:
Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 45/16.