Verenpaine vei useimmin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle

Eniten hoitajakäyntejä asiakasta kohti laskettuna aiheutti huumeiden käyttö.

Verenpainetauti, ylähengitysteiden akuutit infektiot ja selkäsärky olivat terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla yleisimpiä käyntisyitä viime vuonna, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta. Käyntejä oli 5,2 miljoonaa.

Asiakas kävi keskimäärin 2,3 kertaa terveyskeskuslääkärin avosairaanhoidon vastaanotolla.

Yksittäisistä käyntisyistä polven nivelrikko aiheutti eniten käyntejä asiakasta kohti, keskimäärin 1,5.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan avosairaanhoidon vastaanotoilla käytiin yhteensä 5,0 miljoonaa kertaa. Asiakasta kohden käyntejä oli keskimäärin 2,7 kertaa. Eniten käyntejä tehtiin terveyden ylläpidon tai sairauden ennaltaehkäisyn vuoksi. Se voi tarkoittaa esimerkiksi rokotusta tai aikuisen terveystarkastusta.

Asiakasta kohti hoitajakäyntejä oli eniten huumeiden käytön vuoksi, kolmekymmentä käyntiä. Huumeiden käyttö oli merkitty käyntisyyksi 1 000 asiakkaalla.

Tilastotiedot eivät ole kattavia

Alle puolet terveyskeskuksista yltää yli 70 prosentin lukemaan lääkärikäynnin syyn kirjauksessa.

Alle puolessa terveyskeskuksista lääkärikäyntien syyt on kirjattu yli 70 prosentissa käynneistä.

Suurimmassa osassa terveyskeskuksista lääkärit kirjaavat asiakkaiden käyntien syyt ICD-10 -luokituksella. ICD-10- luokituksen mukainen avosairaanhoidon lääkärin vastaanoton käyntisyy oli kirjattu 62,9 prosentissa käynneistä. ICPC-2- luokituksen mukainen käyntisyy oli noin 9,3 prosentissa käynneistä.

– Kuitenkin neljässä pääsääntöisesti ICPC-2 -luokitusta käyttävässä terveyskeskuksessa (Espoo, Kempele, Oulu, Salo) käyntisyy oli kirjattu kattavasti, noin 90 prosentissa avosairaanhoidon lääkärikäynneistä, THL:n tiedote kertoo.

Vain kaksi terveyskeskusta ylsi sadan prosentin kirjausasteeseen. Ne olivat Uudenkaupungin ja Sipoon terveyskeskukset.

Luokitusjärjestelmät ovat kansainvälisiä

Käyntisyy tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön näkemystä asiakkaan terveysongelmasta tai asiasta, jonka vuoksi palvelutapahtuma toteutuu. Se voi olla jo määritelty diagnoosi, joka ilmaisee lääketieteelliseen tietoon perustuvan käsityksen terveysongelman syystä, tai se voi olla muun ammattihenkilön näkemys asiakkaan kuvaamasta oireesta tai ongelmasta. Käyntisyitä voi olla palvelutapahtumalla yksi tai useampia.

Käyntisyy kirjataan luokitusjärjestelmillä ICD-10 tai ICPC-2.

ICD-10 on Maailman terveysjärjestön WHO:n laatima tautiluokitus, jonka käyttö on pakollista tautien ja kuolinsyiden merkitsemisessä potilasasiakirjoihin.

ICPC on perusterveydenhuollossa kansainvälisesti laajimmalle levinnyt potilaan hoitoon hakeutumisen syitä ja terveysongelmia kuvaava koodisto.

kirjoittaja:
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva: THL

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.