Verkkopalvelu kertoo eri kielillä potilaan oikeuksista käyttää terveyspalveluja

Sivusto tullaan julkaisemaan myös selkokielellä ja sen tietosisällöistä tehdään viittomakieliset videot.

Viime vuoden syyskuussa lanseerattu Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu tarjoaa ajankohtaista tietoa muun muassa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi kerrotaan mm. asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista.

Verkkopalvelu on nyt käytettävissä myös ruotsiksi ja englanniksi. Tämän vuoden aikana sivusto julkaistaan myös selkokielellä ja sen tietosisällöistä tehdään viittomakieliset videot. Kielivalikoima laajenee edelleen kattamaan myös muita Suomessa paljon puhuttuja kieliä.

Palvelu on tarkoitettu niin kansalaisille, terveydenhuollontyöntekijöille kuin viranomaisillekin.

www.hoitopaikanvalinta.fi
www.vardenhetsval.fi

www.choosehealthcare.fi

Lue myös:
Hoitopaikanvalinta.fi neuvoo terveyspalvelujen käytössä