Veronalennus lisäsi alkoholista johtuvia aivovammoja keski-ikäisillä

Alkoholin veronalennus lisäsi keski-ikäisten alkoholiin liittyviä traumaattisia aivovammoja. Nuorten aivovammoihin sillä ei ollut vaikutusta, toteaa väitöstutkimus.

Alkoholin veronalennus lisäsi Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun läänissä keski-ikäisten alkoholiin liittyviä traumaattisia aivovammoja. Nuorten aivovammoihin vuoden 2004 veronalennuksella ei sen sijaan ollut vaikutusta, todetaan LL Jussi Puljulan väitöstutkimuksessa.

Alkoholi on merkittävä traumaattisten aivovammojen riskitekijä. Tutkimusten mukaan 35–50 prosenttia aivovammapotilaista on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena vammautuessaan. Alkoholin veronalennus johti Suomessa kymmenen prosentin nousuun alkoholin kokonaiskulutuksessa.

Tutkimuksessa selvitettiin lievää vaikeamman aivovamman saaneiden potilaiden ilmaantuvuutta, kuolleisuutta ja alkoholin osuutta vammaan ennen ja jälkeen alkoholin veronalennuksen. Vuonna 1999 päätänsä loukanneita potilaita seurattiin kymmenen vuoden ajan ja tutkittiin veronalennuksen vaikutuksia seurantaryhmän kuolleisuuteen.

Tulosten mukaan keski-ikäisten alkoholiin liittyvät kaatumisvammat lisääntyivät alkoholin veronalennuksen jälkeen. Veronalennus ei kuitenkaan lisännyt kokonaisuudessaan aivovammoja.

Nuorilla traumaattiset aivovammat vähenivät, mikä johtui itsemurhien vähenemisestä vertailuvuosien välillä.

Päätään loukanneiden potilaiden pitkäaikaisseurannassa kävi ilmi, että alkoholia haitallisesti käyttävien potilaiden kuolleisuus lisääntyi merkittävästi alkoholin veronalennuksen jälkeen. Alkoholi oli hyvin usein kuolemissa myötävaikuttavana tekijänä.

LL Jussi Puljulan väitöskirja Alcohol-related traumatic brain injuries before and after the reduction of alcohol prices. Observations from Oulu Province and Northern Ostrobothnia tarkastetaan Oulun yliopistossa 16. marraskuuta.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.