Vieremällä mietitään, vähenevätkö työpaikat

Terveyskeskukset voisivat mainostaa itseään uudessa kilpailutilanteessa, kuten yksityisetkin palveluntuottajat tekevät, toteaa Martti Suhonen.

MARTTI SUHONEN: ”Vieremällä sote-asiat ovat varmaan puhuttaneet keskimääräistä enemmän, koska työnantajamme Ylä-Savon sote -kuntayhtymä on ollut tammikuusta 2017 mukana valinnan­vapauskokeilussa.

Kokeilu ei ole varsinaisesti vaikuttanut. Meillä on hyvin toimiva omalääkärijärjestelmä. Molemmilla Vieremän lääkäreillä on noin 1 850 henkilön väestöt hoidettavanaan eikä jonoja vastaanotolle juuri ole.

Olemme pohtineet, joutuuko osa ­henkilökunnasta siirtymään sote-uudistuksessa yksityisille palveluntuottajille, koska jotkut asiakkaat siirtyvät sinne. ­Vähennetäänkö sitten terveys­keskuksista työpaikkoja? Myös palkkakysymykset ­askarruttavat. Pohdimme, miten palkkojen harmonisointi vaikuttaisi.

Henkilökunta on myös miettinyt, jäävätkö sote-uudistuksessa haastavimmat, eniten tutkimuksia ja hoitoa ­tarvitsevat potilaat terveyskeskuksen hoidettaviksi. Olemme puntaroineet, tuoko uudistus kuitenkaan tavoiteltuja säästöjä. Sosiaalipuolen työntekijöitä on mietityttänyt, jääkö sosiaalipuoli ­liian vähälle huomiolle.

Päivittäinen uutisointi sote-uudistuksesta – tuleeko sote ja missä muodossa – luo tietysti epävarmuutta. Koko uudistuksen tulo näyttää epävarmalta.

Valinnanvapauskokeilussa Vieremällä vain reilut 2 prosenttia potilaista on siirtynyt yksityiselle palveluntuottajalle, mutta muissa Ylä-Savon kunnissa potilaita on siirtynyt huomattavasti enemmän.

Vähintään yksi yksityinen palveluntuottaja tuli tässä kokeilussa kaikkiin Ylä-Savon kuntiin ja lääkärille pääsy on parantunut. Jos sote-uudistuksessa kävisi yleisemminkin tällä ­tavoin, yksi soten tavoitteista eli tasavertaisemmat palvelut asuinkunnasta riippumatta, olisi lähempänä toteutua.

Ylä-Savon sote -kuntayhtymässä aloitti valinnanvapauskokeilussa valtakunnallisten terveyspalvelufirmojen ­lisäksi yksityinen pieni palveluntuottaja, jolle Kiuruvedellä siirtyi suurin osa yksityisen tuottajan valinneista. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että pienikin palveluntuottaja voisi pärjätä.

Myös työnantaja on aktivoitunut ­uudessa kilpailutilanteessa. Tehokkuutta ja joustavuutta on pyritty lisäämään. Esimerkiksi Iisalmen terveyskeskuksessa on aloitettu viikonloppuvastaanotot päivystyksen lisäksi, ja nyt ollaan aloittelemassa Iisalmessa ja Kiuruvedellä arki-iltavastaanottoa kello 16–18. Palvelu ja lääkärille pääsy ovat siis parantuneet.

Vaikka terveyskeskuksissa on osaava ja koulutettu henkilökunta, terveyskeskuksilla on vielä turhan usein arvauskeskuksen maine. Tällaista joustavuutta ja palvelua lisäämällä mainetta voidaan parantaa. Terveyskeskukset voisivat mainostaa itseään uudessa kilpailutilanteessa, kuten yksityisetkin palveluntuottajat tekevät.”

Martti Suhonen työskentelee lääkärinä Vieremän terveyskeskuksessa.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Martti Suhonen

Julkaistu Lääkärilehdessä 33/2018.