Viime kesän helteet aiheuttivat yli kolmensadan ennenaikaisen kuoleman

Helleaallon vaikutukset kohdistuivat yli 65-vuotiaiden ikäryhmään.

Viime kesän pitkittyneen hellejakson aikana päivittäinen kuolleisuus kasvoi 14 prosenttia yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kuolleisuutta tarkasteltiin 24 vuorokautta kestäneen ajanjakson aikana heinä-elokuussa, jolloin helteitä esiintyi koko Suomessa. Pitkittyneestä helleaallosta aiheutui noin 380 ennenaikaista kuolemaa alustavien rekisteritietojen perusteella. Helteiden terveyshaitat kohdistuvat erityisesti ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairauksista kärsiviin.

– Riskitekijöitä ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet, hengityselinsairaudet, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä hermoston sairaudet, sanoo THL:n tutkija Virpi Kollanus tiedotteessa.

Vaikutukset olivat samaa suuruusluokkaa kuin heinä-elokuussa 2014 esiintyneen samankaltaisen, yli kolme viikkoa kestäneen hellejakson aikana. Kesän 2014 helteistä arvioidaan aiheutuneen noin 330 ennenaikaista kuolemaa.

Hoitolaitosten kannattaa varautua helteisiin

Helteet ja niiden aiheuttamat terveyshaitat tulevat todennäköisesti lisääntymään ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen seurauksena.

– Helteiden aikana kuolleisuus lisääntyy sekä terveyden- ja sosiaalihuollon hoitolaitoksiin sijoittuvien että kotona asuvien ikääntyneiden keskuudessa. Helteisiin varautumista olisi hyvä parantaa erityisesti hoitolaitoksissa, joihin sijoittuu kuumuuden haittavaikutuksille herkkää väestöä, toteaa Kollanus.

Toimia tarvitaan myös kotona asuvien ikääntyneiden ja pitkäaikaissairauksia sairastavien auttamiseksi. Tarve tälle lisääntyy, kun kotihoidon osuus kasvaa.

Kirjoittaja
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva
Pixmac

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 27.3.2019.