Viime vuonna korvattiin 2 400 potilasvahinkoa

Tekonivelleikkaukset näkyvät tilastojen kärjessä vuodesta toiseen pääasiassa niiden yleisyyden takia.

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin 7 952 potilasvahinkoilmoitusta vuonna 2014. Ilmoitukset lisääntyivät hieman (2 %) edellisvuoteen nähden. Korvausratkaisun PVK teki 8 502 tapauksesta, joten ratkaisuja annettiin lähes 850 enemmän (11 %) kuin edellisvuonna.

Tehdyistä potilasvahinkoilmoituksista noin kolmannes (2 400) katsottiin korvattaviksi. Keskuksen mukaan taso on pysytellyt samana jo useamman vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni 6,6 kuukaudesta 6,4 kuukauteen.

Tekonivelleikkaukset tilastojen kärjessä

Kuten yleensä, valtaosa (92 %) korvattavista vahingoista oli hoitovahinkoja. Infektiovahinkoja oli 5 prosenttia ja muita vahinkoja 2 prosenttia. Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polvien tekonivelleikkauksissa, selkäytimen ja hermojuurien vapautuksissa sekä nilkan ja jalkaterien leikkauksissa ja luudutuksissa. Keskuksen mukaan tekonivelleikkaukset näkyvät tilastojen kärjessä vuodesta toiseen pääasiassa niiden yleisyyden takia.

Kaikista korvatuista vahingoista julkisella sektorilla tapahtui 75 % ja yksityisellä 25 %. Tätä selittävät osaltaan volyymierot.

Korvauksia eri vuosina sattuneista potilasvahingoista maksettiin viime vuonna kaikkiaan 40,1 miljoonaa euroa, hieman edellisvuotta enemmän. Tilapäisen, pysyvän ja kosmeettisen haitan korvaukset muodostivat yhden kolmanneksen (36 %) maksetusta summasta. Toinen kolmannes muodostui ansionmenetyskorvauksista (33 %) ja viimeinen kolmannes sairaanhoito- ja muista kustannuksista (31 %).

Miten korvausta haetaan?

Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingon kärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Aika ei ala kulua hoitohetkestä, vaan siitä kun vahingon kärsinyt ymmärsi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että vahinko on seurausta terveyden- ja sairaanhoidosta. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin. Viimeistään korvausta on kuitenkin haettava kymmenen vuoden kuluessa hoidosta.

Korvausta voi hakea potilasvakuutuksesta tekemällä kirjallisen vahinkoilmoituksen. Keskus ei vaadi lääketieteellisiä tai oikeudellisia perusteita korvaushakemukselle. Tärkeintä on kertoa selkeästi, mistä asiassa on kyse ja milloin vahinkoon johtanut asia on tapahtunut. Vahinkoilmoitus on allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Sen vuoksi sitä ei voi lähettää sähköisesti Potilasvakuutuskeskukseen.

Lue tarkemmat ohjeet täältä.

Lähde:
Potilasvakuutuskeskus

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta