Viksu-tiedekilpailussa palkittu tähtää lääkäriksi

Viksu-tiedekilpailussa palkittu abiturientti Kerttu Uusimäki loi kilpailutyössään Markov-mallin, jolla voidaan arvioida anoreksian etenemisen tai paranemisen todennäköisyyksiä.

Lukiolaisten Viksu-tiedekilpailussa palkittu abiturientti Kerttu Uusimäki aikoo pyrkiä opiskelemaan lääketiedettä. Uusimäen tutkimus anoreksian hoidon vaikuttavuuden arvioinnista sai Suomen Akatemian järjestämässä kilpailussa kolmannen sijan ja Terveydeksi 2012 -teemapalkinnon.

– Anoreksia on ajankohtainen ja erityisesti nuoria koskeva aihe. Siitä on tehty paljon tutkimuksia, mutta en löytänyt laskennallisia malleja, Uusimäki kertoo.

Uusimäki käy lukiota Päivölän opiston matematiikkalinjalla. Hän loi kilpailutyössään Markov-mallin, jonka avulla voidaan arvioida anoreksian etenemisen tai paranemisen todennäköisyyksiä ja siten erilaisten hoitotapojen ja ennaltaehkäisykeinojen tehokkuutta.

Uusimäen tutkimuksessaan esittämässä esimerkissä kouluterveydenhuoltoon panostettaisiin niin, että painonhallintaongelmaiset huomattaisiin ja hoidettaisiin tehokkaammin jo ennen kuin tila kehittyy anoreksiaksi. Markov-mallia käyttäen selviää, miten kouluterveydenhuollon tehostaminen vaikuttaisi painonhallintaongelmaisten määrää, anoreksian takia avohoidossa ja sairaalahoidossa olevien määrään sekä pakkohoitoon.

Uusimäki kertoo, ettei itse uskonut tulevansa palkituksi. Ohjaavat opettajat uskoivat kuitenkin hänen mahdollisuuksiinsa alusta alkaen.

– Palkituksi tuleminen tuntui hyvältä, etenkin kun yksi tutkielmani tavoitteista oli parantaa mahdollisuuksiani päästä opiskelemaan lääketiedettä.

Uusimäki arvostaa lääkärin työssä vaihtelevuutta.

– Ihmisestä voi aina oppia lisää.

Viksu-kilpailun arvioijat kiittivät Uusimäkeä erityisesti erinomaisesta luovuudesta vaativan aihevalinnan kehittämisessä. Aiheen taustoitus oli arvioijien mukaan loistava ja lukija johdatellaan tutkimuksen aihepiiriin selkeällä otteella. Erityistä kiitosta Uusimäen työ sai aiheen poikkitieteellisyydestä.

Hertta Vierula
toimittaja
Kuva: Terhi Honkonen / Suomen Akatemia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.