Virhekäsitys aivoista selittää suhtautumista mielenterveyteen

Monet uskoivat, että mielensisäisiä muutoksia tapahtui ilman muutoksia aivotoiminnassa.

Maallikoiden ja koulutettujen psykoterapeuttien käsitys aivoista on yleisesti virheellinen, ilmeni tuoreessa tutkimuksessa (Valtonen J ym. Cogn Sci 7.9.2021).

Tutkimus tehtiin suomalais-amerikkalaisena yhteistyönä. Tutkijat selvittivät viiden kokeen sarjassa, millaisia päätelmiä ihmiset tekivät mielen ja aivojen yhteydestä erilaisissa tilanteissa. Koehenkilöt olivat sekä maallikkoja että ammatissa toimivia psykoterapeutteja.

Maallikkovastaajat uskoivat yleisesti, että mielensisäisiä muutoksia tapahtui ilman muutoksia aivotoiminnassa. Käsitys on ristiriidassa tieteellisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan mielessä ei tapahdu mitään ilman aivotoimintoja.

Koehenkilöt myös esimerkiksi uskoivat, että psykoterapia ei vaikuttaisi aivoihin kuin vain osittain – siitä huolimatta, että psykoterapian ajateltiin aiheuttavan merkittäviä henkisiä muutoksia.

Sama ajatusvinouma havaittiin myös koulutetuilla psykoterapeuteilla. Vinouma oli kuitenkin vahvempi maallikoilla.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori, psykologi Jussi Valtosen mukaan virhekäsitys voi vaikuttaa siihen, millaiseen hoitoon ihmiset hakeutuvat ja millaista hoitoa mielenterveysalan ammattilaiset suosittelevat.

Ajatusvinouma voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti

Tutkijat arvioivat, että mieltä ja aivoja koskeva ajatusvinouma on voinut vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti siihen, miten mielenterveyskäytäntöjä on painotettu. Vinouma voi johtaa käsitykseen, jonka mukaan mielenterveysongelmiin kannattaisi aina vaikuttaa keskushermoston kautta.

Psykologian professori Andrei Cimpian arvioi tiedotteen mukaan, että käsitys voi osaltaan selittää mittakaavaa, jolla psyykenlääkkeisiin on panostettu viime vuosikymmenet.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.