Virtsan irtosolututkimuksen merkitys hematurian tutkimuksena vähäinen

Virtsan irtosolututkimuksen rutiinikäytöstä verivirtsaisuuden tutkimuksena tulisi luopua, kirjoittaa Ossi Lindell.

Tavanomaiset verivirtsaisuuden tutkimusmenetelmät virtsarakon tai ylä­virtsateiden karsinooman toteamiseksi ovat kystoskopia, ylävirtsateiden kuvantamistutkimus – tehokkaimmillaan TT-urografia – sekä virtsan irtosolu­tutkimus. Irtosolututkimus yksin on tunnetusti kohtalaisen tarkka, mutta tuoreen englantilaisen monikeskus­tutkimuksen perusteella siinä jää ­toteamatta merkittävä määrä lihakseen infiltroivia ja pinnallisia suuren ­maligniteettiasteen tuumoreita.

Tutkimukseen rekrytoitiin 3 556 ­hematuriapotilasta 40 sairaalasta. Kaikille tehtiin kystoskopia ja virtsa­teiden kaikututkimus tai TT-urografia. Virtsan irtosolututkimus tehtiin 567 potilaalle (15,9 %), ja siinä verivirtsaisuus oli näkyvää 70 %:lla. Irtosolututkimuksen tulos tulkittiin positiiviseksi, jos virtsasta löytyi maligneja, sellaisiksi epäiltyjä tai atyyppisiä soluja, uuden Pariisin luokituksen mukaan vähintään 3.

Virtsarakon karsinooma löytyi ­kaikkiaan 39 (6,9 %) ja ylävirtsatiekarsinooma 8 (1,4 %) potilaalta. Irtosolututkimuksen herkkyys virtsatiekarsinooman diagnostiikassa oli 43,5 % ja tarkkuus 95,7 %. Tutkimuksen positiivinen ennustearvo oli 47,6 % ja negatiivinen 94,9 %. Kahdeksalla tuumoripotilaalla (38 %) löydöksenä oli suuren riskin tuumori. Heillä irtosolututkimuksen herkkyys oli marginaalisesti parempi, 57,7 %.

Pelkän irtosolututkimuksen perusteella olisi jäänyt diagnosoimatta 21 rakko- ja 5 ylävirtsatiekarsinoomaa. Virtsan irtosolututkimuksen ja TT-urografian yhdistelmä paransi diagnosointivoimaa merkittävästi pelkkään sytologiseen tutkimukseen verrattuna: yhdistelmä­tutkimuksen herkkyys oli 90,2 % ja tarkkuus 94,9 %.

Virtsan irtosolulöydös oli positiivinen normaaleista kystoskopia- ja TT-uro­grafialöydöksistä huolimatta 20 potilaalla (4,3 %). Yli puolelle heistä tehtiin invasiivisia lisätutkimuksia. Vähintään vuoden kestäneen jälkiseurannan aikana keneltäkään väärän positiivisen sytologisen vastauksen saaneista ei löytynyt virtsarakon eikä ylävirtsateiden syöpää.

Tutkijoiden yhteenveto tuloksistaan on, että virtsan irtosolututkimuksen rutiinikäytöstä verivirtsaisuuden tutkimuksena tulisi luopua. Yksittäistapauksissa tutkimuksen käyttöä voidaan harkita, mutta silloinkin on syytä pitää mielessä väärän positiivisen tuloksen mahdollisuus seurauksineen. Kystoskopia ja ylävirtsateiden kuvantaminen ovat hematuriapotilaan tutkimuksen kulma­kivet ainakin siihen asti, että uudet diagnostisesti tarkat virtsan merkki­aineet on riippumattomasti validoitu.

Lähde:

Tan WS, Sarpong R, Khetrapal P ym. Does urinary cytology have a role in haematuria investigations? BJU Int, verkossa ensin 12.7.2018. doi: 10.1111/bju.14459

Kirjoittaja:

Ossi Lindell

urologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 46/2018.