Voiko lihava olla terve?

Tutkimuksen mukaan lihavuus lisää sydäntapahtumien riskiä ja kuolleisuutta riippumatta siitä, liittyykö lihavuuteen merkkejä metabolisista häiriöistä.

Tutkimuksen mukaan lihavuus lisää sydäntapahtumien riskiä ja kuolleisuutta riippumatta siitä, liittyykö lihavuuteen merkkejä metabolisista häiriöistä .

Annals of Internal Medicine -lehdessä julkaistussa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä tarkasteltiin kahdeksan aiemman tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksiin osallistui yhteensä yli 60 000 ihmistä. Tutkittavissa oli niin ylipainoisia, lihavia kuin normaalipainoisiakin ihmisiä. Terveet normaalipainoiset muodostivat verrokkiryhmän.

Kaikilla tutkituilla, joilla oli merkkejä metabolisista häiriöistä, oli yhtä lailla suurentunut kuoleman ja sydäntapahtumien riski.

Kun tarkasteltiin tutkimuksia, joissa seuranta-aika oli vähintään 10 vuotta, metabolisesti terveiden lihavien kuoleman ja sydäntapahtumien riski oli suurentunut metabolisesti terveisiin normaalipainoisiin verrattuna.

Tutkijat toteavatkin, että lihavuus aiheuttaa pitkällä tähtäimellä terveysriskejä riippumatta siitä, liittyykö siihen merkkejä metabolisista häiriöistä. Tämän systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin perusteella vaikuttaa siis siltä, ettei tervettä lihavuutta ole.

Lue lisää: Sokerivero ei riitä

Hertta Vierula
Kuva: Panthermedia