Vuonna 2013 yhteensä 23,6 miljoonaa terveyskeskuskäyntiä

Terveyskeskuksissa perusterveydenhuollon avohoidossa useimmin kirjatut käyntisyyt liittyivät hengityselinten sairauksiin ja tukielinsairauksiin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tuoreen tilastoraportin mukaan vuonna 2013 oli yhteensä 23,6 miljoonaa terveyskeskuskäyntiä. Näistä lääkärikäyntejä oli 6,8 miljoonaa ja käyntejä muiden ammattihenkilöiden luona 16,8 miljoonaa. Asukasta kohti terveyskeskuskäyntejä oli 4,3. Lisäksi sairaalat ilmoittivat 0,4 miljoonaa perusterveydenhuollon päivystyskäyntiä.

Terveyskeskuksissa perusterveydenhuollon avohoidossa useimmin kirjatut käyntisyyt liittyivät hengityselinten sairauksiin ja tukielinsairauksiin.

Kouluterveydenhuollon käynnit kasvoivat

Kouluterveydenhuollon käyntejä terveyskeskuksissa oli vuonna 2013 lähes 7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Jokaista koululaista kohti oli 0,4 oli lääkärikäyntiä ja 2,5 käyntiä muun ammattihenkilökunnan luona. Käyntien lisääntymiseen on vaikuttanut neuvola-asetuksen voimaantulo vuonna 2011.

Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käyntejä oli noin viisi miljoonaa vuonna 2013. Suun terveydenhuollon käynneistä 69 prosenttia oli hammaslääkäreiden vastaanottokäyntejä.

Terveyskeskusten vuodeosaston potilas oli keskimäärin 76-vuotias. Terveyskeskusten vuodeosastohoidon potilaita oli noin 149 000. Potilaista 64 prosenttia oli 75 vuotta täyttäneitä. Kolme neljäsosaa hoitopäivistä oli 75 vuotta täyttäneillä.

Vuodeosastohoitopäivät vähenevät ja sukupuolten välinen ero hoitopäivien määrässä on kaventunut. Vuodeosastohoidossa oltiin eniten verenkiertoelinten ja psykiatristen sairauksien (mukaan lukien dementia) vuoksi.

Lähde:
THL: Perusterveydenhuolto 2013

Kuva:
Panthermedia