Vuonna 2016 syöpään kuoli 12 657 ihmistä

Syöpärekisteri julkaiseman tilastoraportin mukaan Suomessa todettiin 34 122 uutta syöpää vuonna 2016.

Vuonna 2016 Suomessa todettiin 34 122 uutta syöpää, joista miehillä 17 614 ja naisilla 16 508. Syöpään kuoli 12 657 ihmistä.

Tiedot selviävät Syöpärekisterin julkaisemasta tilastoraportista.

Yli 270 000 syöpään sairastunutta suomalaista oli elossa vuoden 2016 lopussa. Heistä 57 prosenttia oli naisia ja 43 prosenttia miehiä. Vuosina 2014–2016 seurattujen syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku oli 68 prosenttia.

Tilastoraportin mukaan yleisimpiä syöpiä olivat miehillä eturauhassyöpä (5 162 tapausta), keuhkosyöpä (1 742 tapausta) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (1 735 tapausta).

Naisilla yleisimpiä syöpiä olivat rintasyöpä (4 961 tapausta), paksu- ja peräsuolisyöpä (1 625 tapausta) ja keuhkosyöpä (992 tapausta).

Syöpäkuolleisuuden ennustetaan laskevan edelleen, vaikka syöpään sairastuu yhä useampi. Tuoreimmalla tilastojaksolla seuratuista miehistä oli elossa 66 prosenttia ja naisista 69 prosenttia viiden vuoden päästä sairastumisesta.

Eri syöpätautien ennusteissa on suuria eroja. Erinomainen ennuste on eturauhasen syövässä (93 prosenttia) ja rintasyövässä (91 prosenttia). Keuhkosyövässä ennuste on heikko (miehillä 11 prosenttia ja naisilla 16 prosenttia).

Eniten miesten syöpäkuolemia aiheuttivat vuonna 2016 keuhkosyöpä (1 490 kuolemaa), eturauhasen syöpä (900 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolen syöpä (680 kuolemaa).

Naisten yleisimmät syöpäkuolemien aiheuttajat olivat rintasyöpä (888 kuolemaa), keuhkosyöpä (781 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (623 kuolemaa).

Alle 20-vuotiailla syöpä on harvinainen sairaus. Vuonna 2016 Suomessa todettiin 245 syöpää tässä ikäryhmässä. Syöpään kuoli 25 alle 20-vuotiasta. Tavallisimmat lasten ja nuorten syövät ovat aivokasvaimia ja imukudos- tai verisyöpiä.

Teksti: Hertta Vierula

kuva: Fotolia