Yhä useampi lonkan ja polven tekonivelleikkaus on keskitetty

Viidessä julkisessa sairaalassa ei tehty viime vuonna enää lonkan ja polven tekonivelleikkauksia.

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksista yhä useampi tehdään yliopistosairaalassa tai keskussairaalassa, tiedottaa THL.

Julkisissa sairaaloissa tehtiin 840 lonkan ja polven tekonivelten ensileikkausta viime vuonna. Se on 140 enemmän kuin vuonna 2017. Viime vuonna tekonivelleikkausten osuus kasvoi yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloissa viisi prosenttiyksikköä.

Forssan sairaalassa, Iisalmen sairaalassa, Pietarsaaren sairaalassa, Pohjois-Kymen sairaalassa ja Rauman aluesairaalassa ei tehty lainkaan kyseisiä leikkauksia vuonna 2018.

Noin kymmenessä julkisessa sairaalassa tehtiin viime vuonna vähemmän kuin 600 lonkan ja polven tekonivelten ensileikkausta. Valtioneuvoston asetuksen mukaan sairaaloissa, joissa tehdään tekonivelkirurgiaa, pitää olla leikkauksia vähintään 600 vuodessa. Muuten edellytys leikkaustoiminnalle ei täyty.

– Lonkan ja polven tekonivelleikkausten pitkäaikaisseurannan tulokset päätyivät tänä vuonna arvostettuun lääketieteelliseen julkaisuun Lancetiin rekisterin julkisen raportoinnin ansiosta. Suomen rekisteri on ainoa maailmassa, joka julkaisee vakioraportissaan avoimesti 20 ja 25 vuoden seurantatulokset implanttien pysyvyydestä, kertoo tiedotteessa TYKS:n osastonylilääkäri, dosentti Keijo Mäkelä.

Kirjoittaja
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 26.8.2019.