Yhdysvalloissa vaivaa pandemiaväsymys

Tutkijat toivovat viranomaisilta yhtenäistä viestintää ja strategiasta otetta pandemiaväsymyksen torjumiseksi.

COVID-19-pandemian torjunnassa ihmisten käyttäytymisellä on ratkaiseva merkitys. Yhdys­valloissa on havaittu merkkejä väestön väsymyksestä pandemian vaatimiin käyttäytymisen muutoksiin.

Tutkijat selvittivät kyselyaineistosta, miten väestö jaksaa pitää yllä pande­mian torjunnan vaatimia elämäntapamuutoksia. Vastaajat kuuluivat väestöotokseen, jonka avulla seurataan jatkuvasti väestön käyttäytymiseen liittyviä asioita, ja paneelin jäsenistä 92 % suostui osallistumaan COVID-19-käyttäytymistä koskevaan kyselyyn. Vastaajia oli kaikkiaan 7 705.

Monet koronavirukselta suojaavat käyttäytymisen muodot heikkenivät huhtikuun ja marraskuun 2020 välillä. Kun huhtikuussa 79,6 % kertoi pysyvänsä asunnossaan muuten paitsi välttämättömän asioinnin tai liikunnan vuoksi, marraskuussa vain 41,1 % toimi näin. Kontakteja muihin kuin oman kotitalouden jäseniin vältti huhtikuussa 63,5 % ja marraskuussa 37,8 %. Vieraiden kutsumista vältti 80,3 % huhtikuussa ja 57,6 % marraskuussa, ravintoloissa syömistä vastaavasti 87,3 % ja 65,8 %. Maskin käyttö sen sijaan lisääntyi seuranta-­aikana.

Taisteluväsymys pandemiaa vastaan näyttää vaivaavan Yhdysvalloissa – ja ehkä Suomessakin. Tutkijat toivovat viranomaisilta yhtenäistä viestintää ja strategiasta otetta pandemiaväsymyksen torjumiseksi.

Crane M, Shermock K, Omer S ym. Change in reported adherence to nonpharmaceutical interventions during the COVID-19 pandemic, April-November 2020. JAMA, verkossa ensin 22.1.2021. doi:10.1001/jama.2021.0286

Helena Liira

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 6/2021.