Yli vuorokauden odotusaika lisää lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuutta

Väestön vanhetessa ja osteoporoosin lisääntyessä lonkkamurtumien määrä kasvaa erityisesti vanhuksilla, kirjoittaa Hannu Paajanen.

Suomessa päivystystä ollaan keskittämässä yhä harvempiin sairaaloihin ja välimatkat sekä odotusaika leikkaushoitoon pitenevät. Väestön vanhetessa ja osteoporoosin lisääntyessä lonkkamurtumien määrä kasvaa erityisesti vanhuksilla. Odotusajan pitenemisen voi odottaa lisäävän hoidon komplikaatioita ja kuolleisuutta.

Kanadalaisessa 72 sairaalan murtumapotilaiden aineistossa tutkittiin leikkauksen odotusajan vaikutusta lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuuteen. Potilaiden keski-ikä oli 80,1 vuotta ja 70,5 % oli naisia.

Sairaalakuolleisuus (30 vrk) oli koko aineistossa 7,0 %. Kun odotusaika sairaalassa leikkaukseen oli pitempi kuin 24 tuntia, 30 vrk:n kuolleisuus kasvoi 5,8 %:sta 6,5 %:iin. Myös leikkauskomplikaatiot lisääntyivät (esim. pneumoniat, sydäninfarktit, keuhkoemboliat) merkittävästi, kun odotusaika venyi yli 24 tuntiin.

Sairaalan yhtenä laadun mittarina voidaan pitää odotusaikaa päivystysleikkaukseen ja leikkauskuolleisuutta. Lonkkamurtuman leikkaushoidon paras aikaikkuna on siis alle 24 tuntia. Kuinkahan moni suomalainen sairaala pääsee tähän?

Lähde:

Pincus D ym. Association between wait time and 30-d mortality in adults undergoing hip fracture surgery. JAMA 2017;318:1994–2003.

Kirjoittaja:

Hannu Paajanen

gastrokirurgian professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 14/2018.