Yliopiston massatestaus nosti kohun Ruotsissa

Ruotsissa pohditaan, oliko Uumajan yliopiston laaja henkilökunnan ja opiskelijoiden koronatestaus tutkimusta, johon tarvitaan eettiset luvat.

Uumajan yliopistossa tarjottiin lukukauden alkaessa koronatestejä henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Nyt tutkimusetiikan valituslautakunta ÖNEP (Överklagandenämnden för etikprövning) selvittää, oliko kyseessä tutkimus. Asiasta kertoo Läkartidningen.

Jos kyse tutkimuksesta, siihen olisi tarvittu tutkimuseettinen lupa.

Lähes 10 000 henkilöä tarttui yliopistolla tarjottuun testausmahdollisuuteen. Kuusi testiä oli positiivisia.

Ydinkysymys on, oliko kyse viranomaistyöstä vai tutkimuksesta.

Valituslautakunta otti aiheen käsittelyyn, kun asiaa käsiteltiin ruotsalaismedioissa.

Läkartidningenin haastattelema ÖNEP:n kansliapäällikkö Jörgen Svidénin mukaan se, että tuloksista kerrottiin mediassa ja puhuttiin tekeillä olevasta raportista, voi vaikuttaa käsittelyn tulokseen.

On epäselvää, mikä taho on päävastuussa testauksista: Uumajan yliopisto, Västerbottenin sairaanhoitoalue vai kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten, jonka tehtävänannosta testit tehtiin.

Universitetsläraren-lehden haastattelema Anders F Johansson on sitä mieltä, että kyseessä ei ollut tutkimus vaan esiintyvyysselvitys.

Selvitystyötä vetänyt Johansson on Uumajan yliopiston lehtori ja hygieniaylilääkäri Västerbottenin sairaanhoitoalueella.

Lautakunta käsittelee asiaa 20. lokakuuta.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.