Yliopistosairaalat aloittavat lapsettomuushoidot lahjasukusoluilla

Hoitoja on tehty tähän asti lähes yksinomaan yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla.

HUS ja TAYS tiedottivat tiistaina aloittavansa lapsettomuushoidot lahjoitetuilla munasoluilla ja siittiöillä. Hoitoja varten tarvitaan lahjasukusoluja vapaaehtoisilta luovuttajilta.

Suomessa lähes viidesosa kaikista hedelmöityshoidoista tehdään lahjoitetuilla sukusoluilla. Hoitoja on tehty tähän asti lähes yksinomaan yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla.

Julkisen puolen lahjasukusoluhoitoihin on nyt myös laadittu kansalliset kriteerit. Ne myötäilevät melko tarkkaan yleisiä hedelmöityshoitokriteereitä.

Lahjasukusoluilla voidaan auttaa potilaita, joiden oma sukusolujen tuotanto on vakavasti häiriintynyt. Toimivien sukusolujen puuttumisen taustalla voi olla esimerkiksi geneettinen poikkeavuus tai aiemmin annettu syöpähoito. Naisilla myös munasarjojen leikkaus endometrioosin tai kasvaimen takia saattaa johtaa munasarjatoiminnan hiipumiseen ennenaikaisesti. Lahjasukusoluja voidaan tarvita myös tilanteessa, jossa henkilö on vakavan perinnöllisen sairauden kantaja.

Julkisen sektorin hoidon piiriin kuuluvat myös naisparit ja yksin lasta toivovat naiset, eikä lääketieteellistä syytä lapsettomuudelle enää tarvita. Julkisella puolella lahjasukusoluja saavat ainoastaan henkilöt, joilla on kotipaikkaoikeus Suomessa.

– Kun laajennamme julkisen terveydenhuollon palveluita lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin, pääsemme auttamaan aivan uusia potilasryhmiä, sanoo HUS:n Lisääntymislääketieteen yksikön lahjasoluprojektista vastaava erikoislääkäri Viveca Söderström-Anttila HUS:n tiedotteen mukaan.

HUS ilmoittaa, että lähetteitä lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin voi tehdä marraskuusta 2019 lähtien. TAYS:n hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka aloittaa lähetteiden vastaanoton lokakuussa. Hoitojen alkaminen riippuu siitä, kuinka hyvin lahjoittajia saadaan, kerrotaan TAYS:n tiedotteessa. Luovutetuista sukusoluista on Suomessa pulaa. Sen vuoksi lahjasukusoluhoidot eivät välttämättä toteudu hoitotakuun edellyttämän kuuden kuukauden sisällä.

Munasoluja voi luovuttaa perusterve 22–35-vuotias nainen. Siittiöiden luovuttajan tulisi olla perusterve 20–45-vuotias mies. Suomessa luovutetusta sukusolusta syntyneellä henkilöllä on 18 vuotta täytettyään oikeus saada selville luovuttajan henkilöllisyys. Sukusolun luovuttajalla ei ole juridisia oikeuksia eikä velvollisuuksia liittyen syntyvään lapseen.

Kirjoittaja
Hertta Vierula
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 22.10.2019.