Yliopistosairaalat ovat huolissaan tutkimus- ja koulutusrahoituksesta

Sote-lainsäädännön kokonaisuudessa yliopistosairaaloiden opetukselle ja tutkimukselle ei ole osoitettu rahoitusta.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat ovat huolissaan siitä, mitä yliopistosairaaloissa tehtävälle tutkimukselle ja koulutukselle tulevaisuudessa tapahtuu. He toteavat kannanotossaan, ettei sote-lainsäädännön kokonaisuudessa yliopistosairaaloiden opetukselle ja tutkimukselle ole osoitettu rahoitusta.

Heidän mukaansa lakikokonaisuus ei huomioi rahoituksen näkökulmasta yliopistollisten sairaaloiden roolia kansallisten erityistehtävien hoitamisessa: valmiussuunnittelussa, opetuksessa ja koulutuksessa, innovaatiotoiminnassa, uusien menetelmien kehityksessä ja käyttöönotossa eikä tutkimuksessa.

Yliopistosairaaloiden budjetista menee kymmenesosa opetukseen ja tutkimukseen. Valtio kompensoi tästä summasta alle puolet. Vaje on tällä hetkellä lähes neljännesmiljardi euroa. Jos näitä kustannuksia ei kompensoida, on vaarana, että opetus ja tutkimus jäävät vaikeissa taloudellisissa tilanteissa muun toiminnan alle, sairaanhoitopiirien johtajat toteavat.

Yliopistollisten sairaaloiden vastuulla on tukea tutkimusta ja innovaatioita. Ne valvovat, että uudet hoitomuodot on tarkkaan tutkittu ja että ne ovat turvallisia ja tehokkaita. Sairaanhoitopiirien johtajat vaativat, että yliopistollisten sairaaloiden erityinen rooli tulee tunnustaa ja turvata laissa.

Heidän mielestään yliopistosairaalan ja lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston yhteistyö pitäisi kirjata lakiin. Se tarkoittaisi käytännössä, että yliopisto osallistuu yliopistosairaalan hallintoon.

Laissa tulee osoittaa täysimääräinen rahoitus sekä opetukselle että tutkimukselle, sairaanhoitopiirien johtajat summaavat.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.