Ylipainoon liittyvät riskitekijät kasautuvat jo lapsilla

Tutkimuksessa havaittiin myös, että jos ylipainoinen lapsi kantaa PNPLA3-geenin muunnosta, hänen plasman maksaentsyymipitoisuutensa olivat korkeammat kuin muilla lapsilla.

Lääketieteen lisensiaatti Anna Viitasalon väitöstutkimuksessa käy ilmi, että tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien riskitekijät kasautuvat samankaltaisesti lapsilla ja eri-ikäisillä aikuisilla sukupuolesta riippumatta.

Näiksi riskitekijöiksi luetaan perinteisesti ylipaino ja keskivartalolihavuus, lihasten, rasvakudoksen ja maksan insuliiniherkkyyden heikkeneminen ja siihen liittyvä glukoosiaineenvaihdunnan häiriö, plasman haitallisten triglyseridirasvojen pitoisuuden nousu, plasman hyödyllisen HDL-kolesterolin pitoisuuden lasku sekä verenpaineen nousu.

Riskitekijöiden kasautumista havaittiin kaiken ikäisillä ja ennakko-odotusten mukaisesti riskitekijöiden tasot olivat aikuisilla korkeammat kuin lapsilla.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että lääketieteessä yleisesti käytettyjä tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien riskitekijöiden raja-arvojakin matalammat riskitekijätasot ovat haitallisia, jos riskitekijöitä on useampia. Siksi näiden sairauksien riskin arvioinnissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota useiden riskitekijöiden tasoihin.

Ylipainon ja geenimuunnoksen yhteisvaikutus nostaa maksa-arvoja lapsilla

Tutkimuksessa havaittiin myös, että jos ylipainoinen lapsi kantaa PNPLA3-geenin muunnosta, hänen plasman maksaentsyymipitoisuutensa olivat korkeammat kuin muilla lapsilla. Lisäksi kahden vuoden seurannan aikana maksa-arvot nousivat näillä lapsilla selvästi enemmän kuin muilla. Geenimuunnos ilman ylipainoa ei nostanut maksa-arvoja.

Löydökset viittaavat siihen, että nimenomaan ylimääräisen kehon rasvapitoisuuden ja PNPLA3-geenin muunnoksen yhteisvaikutus aiheuttaa maksa-arvojen nousua jo lapsuusiässä. Myös ylipaino ja siihen liittyvien riskitekijöiden kasautuminen ilman geenin muunnosta olivat yhteydessä korkeampiin maksa-arvoihin, mutta geenin muunnos pahensi tilannetta merkittävästi.

Lue lisää: Sokerivero ei riitä

Geenimuunnos ei ole harvinainen. Noin 41 prosentilla tutkituista 512 lapsesta kantoi kyseistä PNPLA3 -geenin muunnosta. Noin 15 prosenttia tutkituista lapsista oli ylipainoisia.

Lääketieteen lisensiaatti Anna Viitasalon lääketieteen alan väitöskirja Clustering of Cardiometabolic Risk Factors, Liver Enzymes and PNPLA3 Polymorphism with Special Reference to Children (Kardiometabolisten riskitekijöiden kasautuminen, maksaentsyymit ja PNPLA3 polymorfismi lapsilla) tarkastetaan perjantaina 20.3.2015 klo 12 Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto

Kuva:
Panthermedia