Ympäristöyliherkkyys mukaan tautiluokitukseen

Ympäristöyliherkkyydeksi kuvataan tilaa, jossa ihminen saa terveyttä haittaavia oireita tietyssä työ- tai elinympäristössä, vaikka sama ympäristö ei aiheuta oireita valtaosalle ihmisistä.

Ympäristöyliherkkyys on lisätty suomalaiseen ICD-10- tautiluokitukseen. Sen nimike on R68.81: Jatkuva tai poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille.

Ympäristöyliherkkyydeksi kuvataan tilaa, jossa ihminen saa terveyttä haittaavia oireita tietyssä työ- tai elinympäristössä, vaikka sama ympäristö ei aiheuta oireita valtaosalle ihmisistä.

Oireet yhdistetään esimerkiksi erilaisiin kemikaaleihin, hajusteisiin, mikrobiologisiin tekijöihin ja sähkömagneettisiin kenttiin.

Tautinimikkeen käyttöönotto edistää potilaiden ohjaamista hoitoon. Lisäksi se mahdollistaa ympäristöyliherkkyyden tilastoinnin ja tutkimuksen. Tautinimike ei määritä sosiaalivakuutusjärjestelmän sisältämiä etuuksia.

Uusi tautinimike on valmisteltu STM:n, Säteilyturvakeskuksen, Työterveyslaitoksen ja THL:n asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta