Koronarokotteet estäneet arviolta yli 7300 kuolemaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seuraa koronarokotteiden tehoa.

JUSSI HELTTUNEN

Koronarokotuksilla on estetty 7 321 koronataudista johtuvaa kuolemaa ajalla 27.12.2020–31.3.2022, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Luku on peräisin vielä julkaisemattomasta rekisterianalyysistä.

Analyysin mukaan rokotuksilla saatettiin estää yli tuhat kuolemaa, joissa koronatauti olisi ollut myötävaikuttavana tekijänä.

Rokotuksilla on estetty erityisesti yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmien kuolemia, toki muitakin. Esimerkiksi riskiryhmien ulkopuolisilla 30–39-vuotialla estettiin noin 30 koronataudista johtuvaa kuolemaa.

Tutkimuksen mukaan estettyjä kuolemia oli yli kolme kertaa enemmän kuin koronakuolemia, joita oli seurantajaksolla 1 753.

Kolmannen rokotuksen vaikutus terveisiin ihmisiin vähäinen

Analyysin mukaan kolmannella rokoteannoksella koronakuolemia estettiin seuranta-aikana noin 1 300. Vaikutus on kohdistunut etenkin yli 70-vuotiaisiin.

Kolmannen annoksen vaikutus alle 60-vuotiaiden terveiden ihmisten koronakuolemien ehkäisyyn on ollut vähäinen.

Silti työikäisillä, riskiryhmien ulkopuolisilla työikäisillä nykyisen suosituksen mukaiset rokotukset vähentävät merkittävästi vaikeita tautitapauksia.

THL:n mukaan kaksi tai kolme rokotusta saaneilla alle 60-vuotiailla tunnistettujen riskiryhmien ulkopuolisilla todettiin seuranta-aikana vain viisi koronataudista johtuvaa kuolemaa. Kahdesti rokotettuihin 70–79-vuotiaisiin on kohdentunut yhteensä 112 koronataudista johtuvaa kuolemaa.

THL jatkaa koronarokotteiden tehon seurantaa.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.