Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa

Vatsavaivat ja itkuisuus ovat yleisiä vaivoja pienellä imeväisellä. Vanhemmat epäilevät yleisesti syyksi ruoka-allergiaa. Kuitenkin tutkimusten perusteella ruoka-allergia voidaan varmentaa vain 3–8 %:lla lapsista. Imeväisikäisen vatsavaivoiksi tulkittavien vaivojen taustalla voivat myöskin olla koliikkivaivat, unirytmin häiriöt ja ikään kuuluva runsas itkuisuus.

Vatsavaivat ja itkuisuus ovat yleisiä vaivoja pienellä imeväisellä. Vanhemmat epäilevät yleisesti syyksi ruoka-allergiaa. Itkuoire tulkitaan usein suolistoperäiseksi, eikä pieni lapsi osaa vielä tarkkaan ilmaista oireitaan. Selvitysten mukaan imeväisen erilaiset oireet ovat yleensä ohimeneviä.

Lapsen ruoka-allergian epäily on yleistä. Kuitenkin tutkimusten perusteella ruoka-allergia voidaan varmentaa vain 3–8 %:lla lapsista. Imeväisikäisen vatsavaivoiksi tulkittavien vaivojen taustalla voivat myöskin olla koliikkivaivat, unirytmin häiriöt ja ikään kuuluva runsas itkuisuus. Itkuisuus voi liittyä moneen tekijään, mm. nälkään, mutta myös erilaisiin kiputiloihin. Lasten itkuisuuden määrä vaihtelee suuresti. Tähän saattaa vaikuttaa lapsen temperamentti.

Oireiden selvittämistä helpottavat perheen tarkka kuunteleminen ja havainnointi sekä lapsen huolellinen tutkiminen. Oleellista on ottaa huomioon perheen pelot ja oireiden vaikutus perheen selviytymiseen ja jaksamiseen. Näin vältetään turhat välttämisruokavaliot, jotka haittaavat perheen arkea ja medikalisoivat imeväisen hyvänlaatuisia ja tavallisia vaivoja. Tavoitteena on, että perheet voivat nauttia pikkulapsiajasta yhdessä ja että lapset ovat tyytyväisempiä.

Mikael Kuitunen
LT, dosentti, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri
HYKS, Iho- ja allergiasairaala

Kuva: Kuvapörssi

Julkaistu Lääkärilehdessä 50–52/11.