Muistisairauteen sairastuu yhä useampi

Muistisairautta sairastavien määrä kasvaa arvion mukaan jopa 64 prosenttia tulevien vajaan kahden vuosikymmenen aikana.

Väestön ikääntyminen lisää muistisairauksien määrää.
Adobe/AI
Väestön ikääntyminen lisää muistisairauksien määrää.

Muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 23 000 ihmistä. Aiemmin arvioitiin, että sairastuneita olisi vuosittain noin 14 500, mutta todellisuudessa luku on suurempi, kertovat kansallisiin rekisteriaineistoihin perustuvat uudet tutkimustulokset.

Vuonna 2021 noin 151 000 suomalaisella oli diagnosoitu muistisairaus. Heistä suurin osa oli 85 vuotta täyttäneitä.

Eniten muistisairaita on Kainuussa ja Kymenlaaksossa ja vähiten Ahvenanmaalla.

– Muistisairauksia todetaan enemmän niillä alueilla, joilla väestö on vanhempaa. Pelkkä väestörakenne ei kuitenkaan selitä eroja. Lukuihin voivat vaikuttaa alueelliset resurssit ja hoitokäytännöt, sekä muistisairauksien riskitekijöiden yleisyys alueella, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijalääkäri Hanna-Maria Roitto tiedotteessa .

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti, jos muistisairauksien yleisyys pysyy vuoden 2021 tasolla, vuonna 2040 muistisairautta sairastavia on jo 247 000. Tämän arvion mukaan muistisairautta sairastavien määrä kasvaa siis 64 prosenttia tulevien vajaan kahden vuosikymmenen aikana.

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.