Perustietoa herkkyydestä

Miten ihminen voi elää ja olla olemassa omana itsenään?

Kohdatessamme itsessämme tai toisissa mielen ristiriitoja ja ongelmia olemme kovin alttiita patologisoimaan ja normittamaan niitä. Mielen herkkyys, ahdistuneisuus, masentuneisuus ja jännittäminen ovat tavallisia arkielämän tunteita, joita kohtaamme myös vastaanotoilla – jos olemme siihen valmiita ja virittyneitä. Helppoa ei ole kuitenkaan pitää mielessä tuttua aksioomaa: Meidän on hoidettava potilasta, jolla on oireita, eikä oireita, joita hänellä on.

Psykiatri ja psykoanalyytikko Juhani Mattila on avannut uuden näkökulman näihin usein häpeällisiksi ja siksi vaiettaviksi koettuihin tunteisiin. Jo aiemmassa teoksessaan ”Ujoudesta, yksinäisyydestä” (2004) hän halusi normalisoida ujoutta ja antaa sille positiivisia konnotaatioita, ja nyt hän pyrkii tekemään ymmärrettäväksi psyykkisen sensitiivisyyden ja jännittämisen konstruktiivisia puolia.

Selkeästi kirjoitettu teos antaa niin kehityspsykologisesti kuin psykosomaattisesti hyvin jäsennellyn kuvan herkkyyden ja jännittämisen ilmenemismuodoista ja taustoista, unohtamatta myöskään psykoanalyyttisen taustateorian kuvaamista.

Kirjoittaja korostaa toistuvasti, että sensitiivisyys ja jännittäminen ovat perustaltaan kaikkea muuta kuin patologisia – mutta mikäli ympäristö tai ihminen itse tulkitsee ne väärin, ne voivat jumiuttaa ajattelutapoja ja johtaa lopulta invalidisoiviin pelkoihin tai kliiniseen masennukseen.

Useimmista itsehoito-oppaista poiketen teos korostaa ilmiöiden ymmärtämistä ja sitä, että muutokset eivät ole helppoja tai nopeita. Ihminen kaipaa hyväksyntää ja arvostusta, eivätkä persoonallisuutemme jumit aukea ilman vuorovaikutusta toisten kanssa.

Psyykkisten oireiden taustoihin paneutuminen on välttämätöntä, mutta se ei aina vaadi pitkää hoitoprosessia, vaan patoutuneiden tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen voi tapahtua lyhyemmissäkin hoitokontakteissa. Pelkkä lääkehoito on kirjoittajan mukaan hoitovirhe.

Kirjan antia on myös sen pohdiskeleva ote: Miten ihminen voi elää ja olla olemassa omana itsenään? Runsaat tapausvinjetit ovat tärkeitä, joskin ne painottuvat akateemisesti koulutettuun väestöön eikä vähemmän koulutetun lukijan ole ehkä helppoa löytää niistä itseään. Teos sopii erittäin hyvin itsetutkiskeluun, mutta mielestäni myös jokaisen kliinistä työtä tekevän lääkärin ammattikirjastoon.

Herkkyys ja sosiaaliset pelot. Juhani Mattila. Kirjapaja, Helsinki 2014. ISBN 978-952-288-031-4. Sivuja 231. Hinta 29,90 e.

Kirjoittanut:
Ilpo Lahti

Julkaistu Lääkärilehdessä 37/14.

Lue lisää jutun aiheesta