Työuupuneet herkistyvät negatiivisille viesteille

Työuupumus näkyy poikkeamina aivojen sähköisissä toiminnoissa.

Jopa joka neljäs työikäinen suomalainen kärsii erilaisista työuupumusoireista, kuten väsymyksestä, työn merkityksen kyseenalaistamisesta, ammatillisen itsetunnon heikkenemisestä sekä muistin ja keskittymisen vaikeuksista.

Psykologian lisensiaatti Laura Sokka tarkasteli väitöstutkimuksessaan työuupuneiden kuulotiedon käsittelyä sekä selviytymistä vaikeista tiedonkäsittelyn tehtävistä.

Tulosten mukaan työuupuneet reagoivat verrokeita nopeammin kielteisiin ja hitaammin iloisiin äänensävyihin.

– Vaikuttaa siltä, että työssään uupunut on herkistynyt negatiivisille viesteille, Sokka toteaa Helsingin yliopiston tiedotteen mukaan.

Työuupumuksesta kärsivien aivotoimintaa tarkasteltiin tutkimuksessa aivosähkökäyrämenetelmän keinoin tiedon käsittelyä haastavien tehtävien aikana. Kuuntelutehtävän lisäksi koehenkilöt suorittivat työelämän tilanteita vastaavia tarkkaavuutta ja työmuistia mittaavia tehtäviä. Tehtävissä piti tehdä nopeita päätöksiä häiriöiden keskellä ja sukkuloida erilaisten tehtävätyyppien välillä.

Näissä tehtävissä lievästi uupuneet suoriutuivat yhtä hyvin kuin verrokit, mutta heidän aivoaktivaationsa oli erilaista.

Sokka arvioi, että työuupuneet joutuvat ponnistelemaan kompensoidakseen heikentynyttä aktivaatiota, jota havaittiin päälakilohkon alueella. Tämä näkyy otsalohkon alueen lisääntyneenä aktiivisuutena.

Vakavasti uupuneilla esiintyi heikomman aivoaktivaation lisäksi myös enemmän virheitä.

Sokka toteaa tiedotteessa, että aivotutkimuksen näkökulma tukee näkemyksiä siitä, että pitkäaikaisesta kuormituksesta on tärkeää palautua. Pitkäaikainen stressi on riskitekijä monille psyykkisille ja fyysisille sairauksille.

PsL Laura Sokka väittelee 19.4.2017 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Burnout in the brain at work".

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Fotolia