Pohdiskeleva katsaus vanhus­psykiatriaan

Pohdiskeleva katsaus vanhus­psykiatriaan Kuva 1 / 1

Psykoanalyytikko, psykoterapeutti ja filosofian lisensiaatti Pirkko Siltala on vanhenemisen psykologian ja vanhusten mielen maailman asiantuntija. Hän on alan armoitettu luennoitsija. Hänen kirjaansa vanhuudesta on kaivattu.

Pirkko Siltala käsittelee tässä kirjassaan vanhenemista aina kuolemiseen ja kuolemaan saakka psykologisilla teorioilla, eri­tyisesti Erik H. Eriksonin psykososiaalisten kehitysvaiheiden teorialla. Kirjoittaja käyttää ru­noutta, kaunokirjallisuutta, elokuvaa ja potilastapauksia teorian ymmärtämiseksi. Pohdiskelevassa katsauksessa on 128 kirjallisuusviitettä.

Kirjassa käsitellään minuuden kokemusta ja mielen maailmaa vanhuudessa, ja kuinka vanhus voi löytää itsestään voimavaroja vapautumaan kahlehtivista sisäistyksistä ja malleista. Ajattelusta voi tulla vapaampaa. Samalla vanhus hyväksyy eletyn elämän sellaisena kuin se on ­ollut.

Vanhuus ei kuitenkaan aina ole hyvää. Kaikilla ei ole kiinteitä, jatkuvia, vuorovaikutuksellisia tai sisäistettyjä ihmissuhteita. Silloin tarvitaan vuorovaikutuksellista hoitosuhdetta tai varsinaista psykoterapiaa. Ryhtyessään psykoterapeuttiseen yhteistyöhön vanhuksen kanssa psykoterapeutin täytyy olla valmis luopumaan ikääntymiseen liittyvistä ennakkokäsityksistä. Vanhus on mietteliäs, utelias ja haluaa luonnostaan etsiä oman elämänsä ja yleensä elämän merkitystä ja mieltä.

Luku ruumiillisuudesta pitäisi jokaisen vanhusta hoitavan työntekijän lukea. Kuvaus, miltä vanhuksesta tuntuu, on erittäin elävää tekstiä. Vanhuksen on vaikea kiintyä puutteelliseen itseensä. Hoitokäytännöissä vanhus kadottaa oman ruumiinsa subjektina olemisesta, tai kokemus jää vähäiseksi. Vanhus joutuu jopa pohtimaan, onko ruumiini minun vai yhteiskunnan.

Kirjan teksti on erittäin tiivistä. Teoreettinen asiantuntijakieli voi olla raskaslukuista maallikkolukijoille ja muille kuin psykiatrian alan terveydenhuollon ammattilaisille. Sen sijaan tämä kirja vanhuudesta on juuri se, mitä psykiatrian ja erityisesti vanhuspsykiatrian alueella on kaivattu. Tällaista vanhenemista ymmärtävää kirjaa ei ole aikaisemmin ainakaan suomenkielellä kirjoitettu. Oppikirjana tämä teos on tärkeä myös psykoterapiakoulutuksessa.

Vanhuus. Elämä haluaa tulla eletyksi. Pirkko Siltala. Kirjapaja, Helsinki 2013. ISBN 9789522474339. Sivuja 156. Hinta 33,90 e.

Pirkko Hiltunen

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/2014.

Oletko jo lukenut nämä?

 • Hyvä kivunlievitys vanhuksen saattohoidossa

  Vanhusten kivunhoidon periaatteet ovat diagnoosista riippumatta samat kuin nuoremmilla, mutta lääkkeiden aloitus­annokset ovat selvästi pienempiä. Vanhuksella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, kirjoittaa ylilääkäri Tiina Tasmuth katsausartikkelissaan kivunlievityksestä vanhuksen saattohoidossa.

  Uutiset 8.3.2019
 • Siiri ja Ruth

  Seniori-ikäisen kannattaa hakea liikunnan tavoitteet omasta tulevaisuudesta, itseään vanhemmista. Hyviä esimerkkejä ei ole vaikea löytää.

  Potilaan ääni 27.11.2017
 • Muutakin kuin numero

  Miksi vanhuus on leimattu kielteiseksi yhteiskunnassa, pohtii Leena Mallat.

  Potilaan ääni 7.8.2017