Tautinen media

Kirjassa ollaan ajan hermolla. Ruoditaan rasvasotaa, internetin terveystiedon merkitystä potilas-lääkärisuhteeseen, lääkärin sananvapauden rajoja ja esiintymistä mediassa.

Lääketieteen ja median suhdetta kuvataan kaksiteräiseksi miekaksi. Toisaalta lääketiede tarvitsee mediaa terveysvalistukseen sekä uuden tutkimustiedon välittämiseen, mutta samalla terveyskirjoittelua on arvosteltu vääristeleväksi, skandaalinhakuiseksi ja monilta osin puutteelliseksi.

Erityisesti viime vuosikymmenen aikana terveysjournalismi on kokenut suuren myllerryksen: terveyskirjoittelu on muuttunut viihteellisemmäksi ja internet sekä sosiaalinen media ovat sekoittaneet pakkaa entisestään. Myös yleisön mielenkiinto hyvinvointia kohtaan on kasvanut, minkä seurauksena nykyään jopa joka kymmenes juttu mediassa käsittelee laajasti ottaen ihmisen terveyttä.

Terveysjournalismilla voidaankin arvioida olevan merkittäviä taloudellisia ja kansanterveydellisiä seurauksia. Tämä huomioiden Duodecimin julkaisema Tautinen media on erittäin tervetullut ensimmäinen suomalainen kokonaisvaltainen teos terveysjournalismista.

Teoksessa eturintaman ammattilaiset ja tutkijat setvivät terveysjournalismin teoriaa, tulkintoja ja käytäntöä. Kirja koostuu neljästä osasta: terveysviestintä nyt, mitä on terveysviestinnän takana, terveysviestintä ­sosiaalisessa mediassa ja terveysviestinnän arkea.

Kirjassa ollaan ajan hermolla. Ruoditaan rasvasotaa, internetin terveystiedon merkitystä potilas-lääkärisuhteeseen, lääkärin sananvapauden rajoja ja esiintymistä mediassa. Kirjan toimittaja Ulla Järvi on pitkän linjan terveysjournalisti ja tutkija, mikä näkyy kirjan ulosannissa. Luettavuuteen on panostettu asiasisällöstä karsimatta. Paikoitellen kirjassa kuitenkin sorrutaan toistoon, ehkä siksi, että lähes jokaisella kirjan kappaleella on eri kirjoittaja.

Teos on suunnattu viestinnästä kiinnostuneille terveydenhuollon asiantuntijoille, terveysviestinnän ammattilaisille ja terveydestä kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Laajaa lukijakuntaa kosiskeleva kirja on onnistunut, ehkeivät kirjan kaikki kappaleet avaudu kaikille lukijoille, mutta miksi pitäisikään?

Kirjan ehdottomasti parasta antia ovat terveysjournalismin historiaa ja nykyistä ­mediakerrontaa sekä asiantuntijuutta mediassa analysoivat kappaleet.

Teoksen päätavoitteena on tarjota työkaluja terveysviestinnän tulkitsemiseen. Kirjoittajien omien sanojen mukaan lukijoiden toivotaan seuraavan kirjan jälkeen mediaa, jos ei ihan uusin silmin niin ainakin tarkempien silmälasien läpi. Muualla maailmassa terveysviestinnän medialukutaitoon on panostettu jo pitkään. Esimerkiksi Britanniassa kansallinen terveyspalvelu NHS on luonut suurelle yleisölle Behind the Headlines -verkko­sivuston, jossa analysoidaan joukkoviestimissä julkaistuja lääketieteen tutkimusuutisia ja verrataan niiden sisältöä alkuperäiseen tutkimukseen.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Tautisen median voikin näin nähdä askeleena oikeaan suuntaan.

Ulla Järvi, toim. Kustannus Oy Duodecim 2014. Nidottu. ISBN 9789516565036.Sivuja 175. Hinta 32 e.

Kirjoittanut:
Yasmina Dadi

Julkaistu Lääkärilehdessä 12/15.