Avainsana Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö. Kyseessä ei siis ole psyykkinen sairaus tai kasvatuksen tulos. Oireyhtymä aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä. Asperger-henkilöt esimerkiksi ymmärtävät asioiden merkityksiä eri lailla ja mieltävät ympäristöään eri tavoin. Käyttäytymisessä havaittavia piirteitä ovat vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, paneutuminen erityisiin mielenkiinnon kohteisiin, vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan ja poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin.