Isäntänä tietotekniikka, renkinä lääkäri?

Onko tulevaisuuden terapeutti Pepper-robotti, joka ”ymmärtää” ihmisen tunnetiloja? ihmettelee Minna Kaarisalo.

Digitalisaatio tuntuu olevan muotisana ja sen tuomia uhkia ja mahdollisuuksia pohditaan päivittäin tiedotusvälineissä. Informaatioähkyäkin aiheesta ilmenee. ”Kun kuulen sanan digitalisaatio, poistan aseesta varmistimen” alkaa olla joidenkin tunnelma. Korvat sulkeutuvat, kun uutta esitetään. Uuden tavan ei katsota koskevan itseä.

Ammatinvalintaa pohtivat seuraavat ennusteita, mitkä ammatit tulevaisuudessa todennäköisesti poistuvat. Tulevaisuuden vihreinä oksina on melko eksoottisen kuuloisia ammattinimikkeitä: kärsivällistäjä, inspiraattori, ekopoliisi, datasieppari, muutosajuri, inhimillistäjä, syrjäytymisenehkäisijä ja sosiaalisen kimmoisuuden opettaja. Peruskoulun opetusohjelmassa on huomioitu koodaaminen. Ennustetaan onneksi, että jatkossakin terveydenhuollon ammatti takaa leivän. Mutta vaikka leipä olisi taattu, varmasti muuttuu tapa harjoittaa ammattia.

Tiedon määrä lisääntyy sellaista vauhtia, että ihmisaivot eivät sitä yksinkertaisesti pysty prosessoimaan. IBM:n tutkimuksen mukaan vuonna 2020 pelkästään terveydenhuollon dataa on 200 kertaa niin paljon kuin älykkäimmätkään ihmisaivot pystyvät käsittelemään. Datan suodattaminen ja analysointi keinoälyn avustamana tulee siis välttämättömäksi.

Minulla oli tilaisuus osallistua Turussa demoon virtuaalitekniikan hyödyntämisestä. Astellessani virtuaalimaailmassa thoraxin (rintakehä) sisällä katsomassa eri kulmista sydämen rakenteita ja kaikkea muuta siinä ympärillä, mahdollisuudet avautuivat konkreettisesti. Anatomian opiskelu on nykyään jotain aivan muuta kuin kirjat ja monistekopiot minun aikanani. Myös mahdollisuudet hyödyntää tekniikkaa esim. pelkopotilaiden kuntoutukseen ovat huikeat: virtuaalilentokoneen kyydille altistuminen poistanee lentopelon turvallisesti.

Helsingin Sanomat otsikoi 14.9. ”Robotti voi olla ihmistä parempi esimies”. Jos robotin katsotaan kykenevän korvaamaan keskiportaan pomon, on ajan kysymys, kun sanotaan robotin korvaavan lääkärin. Robotit ovat jo kuulemma kykeneviä tunteisiin ja empatiaan, ainakin japanilainen Pepper-robotti on ohjelmoitu hakemaan vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Onko tulevaisuuden terapeutti Pepper, joka ”ymmärtää” ihmisen tunnetiloja? Pepperin pinna ei pala koskaan, se osaa myös neuvoa ja esittää lisäkysymyksiä. Miltä ajatus sinusta kuulostaa?

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Minna Kaarisalo
Kirjoittaja on yleislääketieteen erikoislääkäri ja LT.

Lyhennelmä Lääkäriliiton uutishuoneessa julkaistusta blogista.