Joulu-uudistus oli ovella

Sen tavoitteiksi kirjattiin kaikkia kivoja juttuja digitalisaatiosta täydelliseen tasa-arvoon, kirjoittaa Hannu Ollikainen.

Koska tyhjäkäynti on kiellettyä, maan hallitus joutui keksimään sote-uudistuksen valmistelijoille muuta tekemistä. Jo tutuksi tullutta salamavauhtia touhuttiin alulle joulu-uudistus. Sen tavoitteiksi kirjattiin kaikkia kivoja juttuja digitalisaatiosta täydelliseen tasa-arvoon.

Uudistus hahmottui tahtia, jonka ripeys yllätti hosumiseen tottuneet ministeritkin.

Lakiehdotuksen käytännön valmistelu tapahtui tavalliseen tapaan erityisavustajien illanistujaisissa. Mitään poikkeavaa ei ollut siinäkään, että tuo politiikan kova ydin keskittyi luomaan joululle hallintomallia ja kiistelemään puolueiden voimasuhteista tulevina jouluina.

Luonnos uudeksi jouluhallinnoksi syntyi kuitenkin odottamattoman nopeasti. Tässä auttoi ratkaisevasti joulukoriste, jonka virastomestari ripusti roikkumaan kokoushuoneeseen. Sen inspiroimana avustajakunta loi nopeasti rakenteen, joka oli riittävän monimutkainen ja moniselitteinen esiteltäväksi edelleen ministereille.

Ongelmat alkoivat lausuntokierroksella.

Tietosuojavaltuutettu huomautti, ettei uudistuksessa puututtu tonttujoukkojen joulun alla laatimiin nimilistoihin. Niiden GPRD-kelpoisuus ja rekisteriselosteet on saatettava kuntoon ennen kuin joulun vieton jatkaminen voidaan ylipäätään sallia.

Uunituore tiedusteluvaltuutettu puuttui niin ikään tonttujoukkojen toimintaan. Epämääräinen urkinta ilman parlamentaarista valvontaa tulee kieltää, tonttujen taustat on selvitettävä ja tietojen hankinnalle on hankittava jouluasioihin erikoistuneen käräjätuomarin päätös.

Lapsiasiavaltuutettu huomautti, ettei uudistus korjaa merkittävintä jouluun liittyvää epäkohtaa, jos lasten kiristys ja lahjonta saavat jatkua entiseen malliin. Tästä voi pahimmillaan seurata, että Suomen asema kansainvälisessä korruptiovertailussa laskee useita sijoja. Olisi siinä häpeässä ministereillä kestämistä. Kaikki kaverit Brysselissä nälvisivät.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemys joulusta oli kaikkein ankarin. Tämän lausunnon mukaan uudistus jäisi torsoksi jo sen takia, että hallintomallissa mainitaan sana joulu. Käsite on niin monia eri kansalaisryhmiä syrjivä ja loukkaava, että se tulisi korvata sellaisella neutraalilla ilmaisulla kuin esimerkiksi suomalaisen kaupan päivät.

Samoilla, joskin suppeammilla linjoilla oli myös tasa-arvovaltuutettu. Uudistusta ei pidä viedä eteenpäin ennen kuin sukupuolittunut, ellei jopa seksistinen joulupukki saa hyväksyttävän muodon. Valtuutettu ehdottaa tilalle jouluhahmoa, joka voidaan valita kansanäänestyksellä television viihdeohjelmassa.

Muista poiketen THL:n kanta uudistukseen oli varauksettoman positiivinen. THL totesi, että koska joulu-uudistus tekisi joulun vietosta käytännössä mahdotonta, siitä olisi merkittävää kansanterveydellistä hyötyä. Kaamosajan masentamien kansalaisten stressitasot saataisiin alenemaan, ja jouluun liittyvät ylensyönti ja -juonti jäisivät pois. Oi, koko valtakunnasta tulisi yhtä suurta Pohjois-Karjalaa.

Postin kannanotto on tulossa postitse. Joskus.

Hallituksen kannalta valitettavasti uudistushankkeesta tihkui kesken valmistelun tietoja julkisuuteen. Syntyi kansanliike saavutetun joulun puolesta. Eduskunta sai käsiteltäväkseen uudistusta vastustavan kansalaisaloitteen jo ennen kuin puolivalmis lakiehdotus oli ehtinyt jumittua perustuslakivaliokuntaan.

Hallituksen pikkujoulun lämpimissä tunnelmissa syntyi kollektiivinen ahaa-elämys: jospa sallitaankin kansalaisten viettää joulunsa ihan niin kuin kukin haluaa. Ministerit onnittelivat toisiaan ja itseään varmasta vaalivoitosta.

Joulu tuli ja meni ja tulee taas omana itsenään, kaikkine ihanuuksineen, rasitteineen ja perinteineen, näköisenämme.

Teksti: Hannu Ollikainen

Lääkä­ri­lehden vastaa­vana päätoi­mit­ta­jana vuo­sina 2008−2016 toi­minut Olli­kainen tarkas­telee ajan­koh­taisia ai­heita ja ikui­suus­ky­sy­myksiä maal­likon näkö­kul­masta.

Kirjoitus on julkaistu Lääkärilehden blogissa 19.12.2018.

Kuva: Nina Kaverinen