Keneltä Kiina saa elimet elinsiirtoihin?

Kiinan elinsiirtojen eettisyys herättää huolta lääketieteellisissä julkaisuissa, toteavat kirjoittajat.

Kiinassa ei ole ollut kansallista elinluovutusjärjestelmää ennen loppuvuotta 2013. Vuonna 2011 koko Kiinassa vain 37 henkilöä oli rekisteröitynyt luovuttajiksi. Kansallinen luovutusjärjestelmä ei ole myöhemminkään onnistunut hankkimaan merkittäviä määriä siirtoelimiä, koska perinteisten kiinalaisten tapojen mukaan vainajat jätetään koskemattomiksi kuoleman jälkeen.

Väitteet siitä, että Kiina ryöstää laajamittaisesti sisäelimiä mielipidevangeilta elinsiirto-operaatioita varten, ovat saaneet taakseen merkittäviä kansainvälisiä toimijoita (1). Kiina on myöntänyt käyttäneensä rikollisvankeja elinten lähteenä, mutta se kiistää käyttäneensä lähteinä poliittisen tai uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi vangittuja mielipidevankeja, kuten kristittyjä, tiibetinbuddhalaisia, uiguurimuslimeja ja Falun Gong -meditaation harjoittajia.

The International Coalition to End Organ Pillaging in China (EOP) -järjestön kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan kuuluu lääketieteen, oikeustieteen ja bioetiikan huippuasiantuntijoita, kuten Wendy Rogers, Macquarien yliopiston lääketieteen etiikan professori sekä ihmisoikeusjuristi Eeva Heikkilä (2). Kesäkuussa 2016 julkaistun 680-sivuisen tutkimusraportin (3) jälkeen he ovat olleet vakuuttuneita siitä, että Kiinan kiistämät järjestelmälliset elinryöstöt mielipidevangeilta ovat täyttä totta.

Lue lisää: Poika

Elimiä saadaan epäilyttävän nopeasti

Kiinan elinsiirtojen valtavat volyymit sekä elinten erittäin nopea saatavuus ovat herättäneet ihmetystä lähes kahden vuosikymmenen ajan. Caijing-lehdessä vuonna 2009 julkaistun artikkelin mukaan vuosina 1993–2007 Kiinan maksansiirtojen määrä kasvoi 400-kertaiseksi. Vuonna 1993 operaatioita suoritettiin kuusi ja vuonna 2007 yli 14 000. Vuonna 2006 yli tuhat kiinalaista sairaalaa suoritti elinsiirto-operaatioita, kun 1990-luvulla tällaisia sairaaloita oli vain muutamia kymmeniä. Elinsiirtojen räjähdysmäinen kasvu alkoi vuonna 2000, kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Falun Gongin harjoittajien vaino alkoi. Heitä on vangittu vakaumuksensa perusteella, ja he muodostavat merkittävän osan Kiinan mielipidevangeista.

Rikollisvankien teloituksilla ei voida selittää kuin murto-osa 2000-luvulla suoritettujen elinsiirtojen kokonaisvolyymista. Ihmisoikeusjärjestö Dui Hua on osoittanut kuolemantuomioiden määrän laskeneen vuodesta 2002. Se arvioi Kiinan teloittaneen vuonna 2013 vain 2 400 rikollista. Kiinassa mielipidevankeja on surmattu tilauksesta sisäelintensä takia heiltä ja potilailta määritetyn veriryhmän ja kudostyypin yhteensopivuuden perusteella. Oikeuslääketieteellistä DNA-testausta voidaan tulevaisuudessa käyttää todisteiden hankkimiseen elinryöstöistä, jos elimen vastaanottaja on ulkomaalainen.

Kiinan elinsiirtopolitiikka on herättänyt huolta kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Vuonna 2017 BMJ kertoi, kuinka Liver International-lehti poisti vuonna 2016 julkaisemansa kiinalaisartikkelin, koska tutkimuksessa käytettyjen siirtoelinten alkuperää ei voitu selvittää (4). Artikkelin kirjoittajat eivät onnistuneet vakuuttamaan toimitusta siitä, että sisäelimet eivät olleet peräisin teloitetuilta vangeilta, mitä lehdessä oli epäilty (5, 6).

Sisäelinryöstöt teloitetuilta vangeilta laillistettiin Kiinassa vuonna 1984. Tämä käytäntö on tuomittu laajalti lääketieteellisessä yhteisössä ja ihmisoikeusjärjestöissä. Kiina lupasi lopettaa nämä elinryöstöt 1.1.2015 mennessä. Tämän lupauksen toteuttamisen vaikeus ja sen epäluotettavuus herättivät huolta Lancetissa (7).

Luotettavat tilastot puuttuvat

Journal of Medical Ethicsissä vuonna 2016 julkaistun artikkelin mukaan Kiinan elinsiirtojen eettiset ongelmat jatkuvat edelleen. Niistä ei ole käytettävissä luotettavia tilastoja ja siirtoelinten alkuperää on vaikea määrittää (8). American Journal of Transplantation julkaisi vuonna 2016 artikkelin, jossa todettiin, että tarvitsemme riippumattomia ja objektiivisia todisteita siitä, että Kiina todella lopettaa epäeettiset elinryöstöt mielipidevangeilta. Lääketieteellisellä yhteisöllä on ammatillinen vastuu akateemisesti boikotoida kiinalaisia elinsiirtoartikkeleita toistaiseksi (9).

Euroopan parlamentti julkaisi 12. joulukuuta 2013 päätöslauselman 2013/2981(RSP), jossa se ilmoittaa pitävänsä tietoja Kiinan elinryöstöistä mielipidevangeilta ”sitkeässä elävinä ja luotettavina”. Parlamentti ”pyytää unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan puheeksi elinten poistoja Kiinassa koskevan kysymyksen; suosittaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat julkisesti elinsiirtoihin liittyvät väärinkäytökset Kiinassa ja tiedottavat tästä asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisilleen; pyytää unionia tekemään kattavan ja läpinäkyvän tutkimuksen Kiinan elinsiirtokäytännöistä ja katsoo, että tällaisiin epäeettisiin käytäntöihin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen”(10). Yhdysvaltain edustajainhuone julkaisi lähes vastaavan päätöslauselman H. Res. 343 kesäkuussa 2016 (11). Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) -järjestö on laatinut YK:lle osoitetun vetoomuksen, jossa vaaditaan mielipidevankeihin kohdistuvien elinryöstöjen välitöntä lopettamista (12).

Kirjoittajat:

Marja Heinonen-Guzejev

LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

Vantaan Työterveys liikelaitos

Olli Törmä

FM, puheenjohtaja, Supporting Human Rights in China (SHRIC) ryNew York

Matthew Robertson

tutkija, Human Rights Law FoundationWashington D.C.

Kuva: Panthermedia

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Kirjallisuutta

1.The Independent. China carrying out over 60,000 illegal organ transplants annually, report finds. 29.6.2016. http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-carrying-out-millions-of-illegal-organ-transplants-annually-report-finds-a7107091.html

2.End Organ Pillaging. International Advisory Committee. http://endorganpillaging.org/advisory/

3.End Organ Pillaging. New investigative report exposing China’s lucrative organ transplant industry.

http://endorganpillaging.org/an-update/

4.Dyer O. Journal retracts Chinese paper because transplanted livers couldn’t be traced. BMJ 2017;356:j746. doi: 10.1136/bmj.j746.

5.Mondelli M, Younossi Z, Negro F. Editor’s Note. Liver Int. 2017;37:768. doi: 10.1111/liv.13400

6.Rogers WA, Fiatarone Singh MA, Lavee J. Papers based on data concerning organs from executed prisoners should not be published. Liver Int. 2017 May;37(5):769. doi: 10.1111/liv.13348. Epub 2017 Jan 30.

7.Zhang GY, Liao T, Fu XB, Li QF. Organ transplantation in China: concerns remain. Lancet. 2015 Mar 7;385(9971):854-5. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60482-2.

8.Rogers WA, Trey T, Fiatarone Singh M, Bridgett M, Bramstedt KA, Lavee J. Smoke and mirrors: unanswered questions and misleading statements obscure the truth about organ sources in China. Journal of Medical Ethics 2016 Aug;42(8):552-3. doi: 10.1136/medethics-2016-103533. Epub 2016 May.

http://jme.bmj.com/content/42/8/552

9.Trey T, Sharif A, Schwarz A, Fiatarone Singh M, Lavee J. Transplant Medicine in China: Need for Transparency and International Scrutiny Remains. Am J Transplant. 2016 Nov;16(11):3115- 3120. doi: 10.1111/ajt.14014. Epub 2016 Sep 19.

10.Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2013 elinten poistoista Kiinassa. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//FI

11.H.Res.343 - Expressing concern regarding persistent and credible reports of systematic, state-sanctioned organ harvesting from non-consenting prisoners of conscience in the People`s Republic of China, including from large numbers of Falun Gong practitioners and members of other religious and ethnic minority groups. 13.6.2016. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/343

12.Petition to the UN High Commissioner for Human Rights Calling for an Immediate End of Forced Organ Harvesting From Falun Gong Practitioners in China.

https://dafoh.org/petition-to-the-united-nations/