Keskustelua kannabiksesta ja pregabaliinista

Vaikka erään presidentin ahdistus helpottui aikanaan kannabiksella, se ei tee siitä turvallista kaikelle kansalle.

Seurasin menneellä viikolla mielenkiinnolla kahta samaan aikaan käytyä keskustelua lääkkeiden tarpeesta ja turvallisuudesta. Toisaalla kansa oli riemastunut Coloradon päätöksestä vapauttaa kannabis. Uutislähetyksissä näytettiin kannabiskauppojen ulkopuolella kiemurtelevia jonoja. Presidentti Obamakin pani kortensa kekoon puhumalla kannabiksen puolesta. Kollega puolestaan kertoi, kuinka hän Yhdysvalloissa vietettyjen vuosien aikana näki miten kunnianhimoiset tutkijat pinnistivät pitkiä työpäiviä ja sauhuttelivat sitten aamuyöstä maria pystyäkseen nukkumaan. Kannabis aiheuttaa vähemmän riippuvuutta kuin opioidit. Kannabis saattaa olla turvallisempi kuin alkoholi. Olisivatko nämä hyviä perusteluja sen laillistamiseksi? Olisiko se turvallinen lääke?

Toisaalla käytiin keskustelua tehokkaasti markkinoidun ja paljon käytetyn pregabaliinin ympärillä. MOT-ohjelmassa haastateltu mahdollisesti pregabaliinin yliannostukseen kuolleen nuoren miehen äiti vaati laajempia tutkimuksia ennen lääkkeiden päästämistä yleiseen potilaskäyttöön. Miljoonat potilaat ovat käyttäneet pregabaliinia. Sitä on pidetty turvallisena ja tehokkaana lääkkeenä hermovauriokivun hoidossa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan se lievittää myös fibromyalgiaan liittyvää kipua. Mitään hermovauriokivun lääkettä ei ole tutkittu yhtä paljon kuin pregabaliinia. Vasta nyt alkaa tulla viestiä siihen liittyvistä väärinkäyttöongelmista. Eräät potilaat ovat kertoneet kokevansa euforiaa hoidon alkuvaiheessa. Ensimmäisen kerran eräs potilas toi esille, että pregabaliinista vierottuminen oli ollut hyvin vaikeata eikä hän sen vuoksi ollut halukas aloittamaan lääkitystä uudelleen.

Pregabaliinin käyttöön kuolleet ovat olleet pääsääntöisesti huumeongelmaisia, jotka ovat alkaneet käyttää pregabaliinia paremman opioidivasteen aikaansaamiseksi tai vierotusoireiden ahdistuksen lievittämiseksi. Professori Erkki Vuoren tutkimusryhmä oli ensimmäisiä tästä ongelmasta raportoineita. Kansainvälinen tiedeyhteisö ei kuitenkaan kokenut tarpeelliseksi julkaista asiasta hyvin varhaisessa vaiheessa tehtyä kirjoitusta. Viesti oli liian vieras.

Lue lisää: Poika

Mikä olisi yhteenveto näistä kahdesta viime viikon keskustelusta? Mitään lääkettä ei pystytä tutkimaan riittävästi ennen kuin se tuodaan potilaskäyttöön. Yllättäviäkin harvinaisia haittoja saattaa ilmaantua tietyillä ihmisryhmillä. Haittoja tulee seurata ja haittatapahtumista pitää raportoida. Näin tietomme lääkkeistä lisääntyy ja pystymme kohdentamaan ne entistä huolellisemmin oikeille potilaille.

Eräistä lääkkeistä on kuitenkin paljon farmakologista tietoa niiden vaikutusmekanismiin perustuvista haittavaikutuksista. Tämä pätee myös kannabikseen. Vaikka presidentti Obaman ahdistus helpottui aikanaan kannabiksella, se ei tee siitä turvallista kaikelle kansalle. Tämä on tiedossa jo nyt.

Eija Kalso
LKT, professori Eija Kalso on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani ja HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue myös: Voiko Suomen viranomainen lisätä varoituskolmion lääkkeeseen?