Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa III: Potilaan kohtelu

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Ohjeista käydään keskustelua lääkärien keskuudessa, mutta palautetta halutaan myös kansalaisilta. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla.

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla. Aiemmat osat ovat ilmestyneet 17.2. ja 19.2.

Nykyiset ohjeet

Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä hän saa antaa rodun, ­uskonnon, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa heitä kohtaan.

Lue lisää: Poika

Ehdotus

Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, oikeudenmukaisesti ja syrjimättä.

Perustelut

Nämä kolme kohdan vaadetta ovat usein ristiriidassa yhden potilaan hoidon yhteydessä ja siten niiden paino­arvoa tulee aina pohtia kokonaisuus ja potilaan paras mielessä.

”Tasa-arvoisina” pitää sisällään näkemyksen, että ihmiset ovat sitä lähtökohtaisesti, kun taas ”tasa-arvoisesti” pitäisi sisällään sen, että niin ei olisi, mutta lääkäri kuitenkin pyrkii toimimaan kuin niin olisi.

Tasa-arvoisina? Lääkäri ja potilas vai potilaat keskenään? Samaa sairautta sairastava vai eri potilaiden keskinäinen ­tasa-arvo diagnoosista riippumatta? Tasa-arvoisuus nostaa toiminnan määrätylle tasolle ja oikeudenmukaisuus määrittää potilaiden kohtelun sillä tasolla.

Syrjintä voi olla tietyin perustein ­oikeutettua, mutta perusteeton syrjintä ei ole oikeutettua. Siten tässä mainitaan sekä ”oikeudenmukaisuus” että ”syrjimättömyys”, ja yksittäisessä potilastapauksessa näiden keskinäinen pohdinta ja oikea painottaminen parhaiten turvaa ”oikean”.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

Perusteetonta syrjintää ei tule tehdä.

Syrjimistä ei voi tehdä rodun, uskonnon jne. perusteella, mutta koko termin ”syrjintä” jättäminen pois olisi suuri muutos. Jos aletaan luetella erilaisia syitä oikeudettomalle syrjinnälle, ei loppua tule ja altistutaan myöhemmin kysymyksille. Siten syitä ei alkujaankaan ole päätetty alkaa luetella.

Tähän kohtaan liittyy myös priorisointivelvoite, sillä oikeudenmukainen kohtelu edellyttää samankaltaisten hoitamista samalla tavalla ja erilaisten hoitamista erilailla – siis joku ennen jotain muuta. Priorisointi hoidollisessa mielessä kuuluu lääkärille.

Priorisointi edellyttää joidenkin tarpeiden posteriointia – siis jättämistä ­vähemmälle huomiolle. Vain hoidon tarve ei voi olla priorisointiperuste, vaan priorisointia mahdollisesti toteutettaessa tulee potilaita kohdella tavalla, joka täyttää tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Priorisointiin voi olla aivan perusteltavissa oleva syy, joka toteuttaa oikeudenmukaisuuden vaateen. Syrjintä ei saa olla kuitenkaan hoidollisesti perusteetonta tai perustua esim. rotuun, uskontoon jne.

Lääkärin tulee toimia, kun havaitsee epäoikeudenmukaisuutta.

Aiemmin ilmestynyt:
➤ Osa I: Esipuhe ja Lääkärin velvollisuudet
Osa II: Lääkärin käytös

Kuva: Panthermedia