Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa X: Lääkäri julkisuudessa

Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan Osa X: Lääkäri julkisuudessa Kuva 1 / 1

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla. Aiemmat osat ovat ilmestyneet 17.2., 19.2., 21.2., 24.2, 26.2., 28.2., 3.3., 5.3. ja 7.3. Seuraava osa ilmestyy keskiviikkona 12.3.

Nykyiset ohjeet

Julkisessa esiintymisessään lääkärin tulee noudattaa tarkkaa harkintaa ja välttää itsensä tehostamista. Ilmoittelussaan lääkärin tulee noudattaa lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevia ilmoitteluohjeita.

Ehdotus

Julkisessa esiintymisessään lääkärin tulee noudattaa tarkkaa harkintaa ja välttää itsensä tarpeetonta korostamista. Lääkärinä hänen tulee perustaa kannanottonsa lääketieteelliseen tietoon ja kokemukseen.

Perustelut

"Julkinen esiintyminen" sisältää nyt myös some-keskustelut, joissa lääkäri on tunnistettavissa ammattihenkilönä.

Lääkärin julkisen esiintymisen tulee perustua lääketieteellisesti hyväksyttyyn toimintaan, sillä muunlainen toiminta heikentää professiota ja koko potilashoitoa. Lääkäri ei myöskään voi korostaa ensin lääkäriyttään ja sitten sanoutua irti profession keskeisestä paradigmasta.

Julkinen esiintyminen on yleistä markkinointiviestien kautta, joten esillä oli, että myös ne on sisällytettävä eettisiin ohjeisiin ja edellytettävä markkinointiohjeisiin pitäytymistä. Näin ei nyt menetelty, sillä liiton lääkärinpalveluiden markkinointiohjeet on annettu erikseen ja velvoittavat lääkäreitä.

Tekstin taustalla on ajatus siitä, että lääkäri on aina lääkäri ja yksityishenkilönä puhuminen on usein mahdotonta.

Aiemmin ilmestynyt:

Osa I: Esipuhe ja Lääkärin velvollisuudet
Osa II: Lääkärin käytös
Osa III: Potilaan kohtelu
Osa IV: Potilaan itsemääräämisoikeus
Osa V: Ammattitaidon ylläpitoOsa VI: Lääketieteellinen tutkimusOsa VII: LuottamuksellisuusOsa VIII: Tarpeellinen hoito ja palkkiotOsa IX: Todistukset ja lausunnot

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi