Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan: …Osa XI: Kollegiaalisuus

Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan: …Osa XI: Kollegiaalisuus Kuva 1 / 1

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen esitellään useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla. Aiemmat osat ovat ilmestyneet 17.2., 19.2., 21.2., 24.2, 26.2., 28.2., 3.3., 5.3., 7.3. ja 10.3. Viimeinen osa ilmestyy perjantaina 14.3.

Ehdotus

Lääkärin tulee omalla käytöksellään ja toiminnallaan vaalia ja edistää kollegiaalisuutta arvonmukaisen hengen ja ­hyvän toveruuden ylläpitämiseksi sekä potilaan parhaaksi.


Perustelut

Potilasta ei enää hoideta yksin, jolloin kollegiaalisuus on tärkeä asia.

Kollegiaalisuuden korostaminen on yhä tärkeämpää, kun lääkärimäärä kasvaa ja lääketieteen pirstaloituminen etäännyttää lääkärin koulutuksen saaneita toisistaan ja ”kollegiaalisuuden” käsite saatetaan helpommin liittää vain omaan lääkärialaryhmään.

”Käytöksellään” kuvastaa velvoitetta aina toimia luottamusta herättävällä ­tavalla ja toiminta liittyy erityisesti lääkärin työhön – työhön lääkärinä koko sen moninaisuudessaan.

Näin muotoiltuna mukana ovat kaikki kollegiaalisuutta käsittelevät ohjeet ja Lääkäriliiton perustamispykälässä mainittu liiton tarkoitus.

Aiemmin ilmestynyt:

Osa I: Esipuhe ja Lääkärin velvollisuudet
Osa II: Lääkärin käytös
Osa III: Potilaan kohtelu
Osa IV: Potilaan itsemääräämisoikeus
➤ Osa V: Ammattitaidon ylläpito ➤ Osa VI: Lääketieteellinen tutkimus ➤ Osa VII: Luottamuksellisuus ➤ Osa VIII: Tarpeellinen hoito ja palkkiot ➤ Osa IX: Todistukset ja lausunnot
➤ Osa X: Lääkäri julkisuudessa

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi