Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan: …Osa XII: Työn eettisyyden edistäminen

Lääkärin eettiset ohjeet uudistetaan: …Osa XII: Työn eettisyyden edistäminen Kuva 1 / 1

Lääkärin eettisten ohjeiden uudistamisen viimeinen vaihe on nyt käsillä. Muutosehdotukset perusteluineen ja taustoineen on esitelty useassa osassa Potilaan Lääkärilehdessä. Voit kommentoida esitystä jutun lopussa olevalla keskustelutaululla tai Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla. Aiemmat osat ovat ilmestyneet 17.2., 19.2., 21.2., 24.2, 26.2., 28.2., 3.3., 5.3., 7.3., 10.3. ja 12.3. Sarja päättyy tähän.

Nykyiset ohjeet

Lääkärin tulee pysyä erillään sellaisesta sairaanhoidosta, jossa hänellä ei ole vapautta toimia velvollisuuksiensa ja näissä ohjeissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Ehdotus

Lääkärin tulee toimia aktiivisesti niin, että hän voi työssään noudattaa näitä velvollisuuksia ja periaatteita.

Perustelut

Vanhojen ohjeiden velvoitetta on nyt suunnattu toisin. Irtisanoutumisen ­sijaan lääkärin on ensin syytä aktiivisesti toimien pyrkiä muuttamaan olosuhteita. Lääkärillä on ensisijainen velvoite pyrkiä parantamaan toimintaa, jotta se saavuttaisi eettisesti hyväksyttävän ­tason. Näin lääkäri kantaa vastuunsa ­potilaistaan kokonaisvaltaisesti.

Lääkärin työtä potilaan parhaaksi voidaan tehdä monella tasolla yhteiskunnassa.

”Sanoutua irti sen kaltaisesta toiminnasta” voi ­pitää sisällään viime kädessä paitsi lähtemisen pois, myös selkeän julkisuuteen tulon toiminnan lääketieteellisen tai eettisen tason riittämättömyydestä ­eikä se siten kehota ”laivan jättämiseen”, vaan ­nimenomaan siihen, että profession edustaja kertoo asiantuntijanäkemyksensä.

Aiemmin ilmestynyt:

Osa I: Esipuhe ja Lääkärin velvollisuudet
Osa II: Lääkärin käytös
Osa III: Potilaan kohtelu
Osa IV: Potilaan itsemääräämisoikeus
➤ Osa V: Ammattitaidon ylläpito ➤ Osa VI: Lääketieteellinen tutkimus ➤ Osa VII: Luottamuksellisuus ➤ Osa VIII: Tarpeellinen hoito ja palkkiot ➤ Osa IX: Todistukset ja lausunnot
➤ Osa X: Lääkäri julkisuudessa
Osa XI: Kollegiaalisuus

Kuva: Panthermedia

Oletko jo lukenut nämä?

Terveyskirjasto.fi