Näin laboratoriotutkimukset sujuvat oikein ja turvallisesti

Turvallisuus, tunnistautuminen ja valmistautuminen ovat tärkeitä, jotta laboratoriotutkimukset sujuisivat oikein ja niistä saatavat tulokset ovat luotettavia. Terveydenhuollon puolelta tästä huolehtivat bioanalyytikot eli laboratoriohoitajat.

Bioanalyytikot eli laboratoriohoitajat huolehtivat, että laboratoriotutkimukset sujuvat oikein ja niistä saatavat tulokset ovat luotettavia.
Adobe/AOP
Bioanalyytikot eli laboratoriohoitajat huolehtivat, että laboratoriotutkimukset sujuvat oikein ja niistä saatavat tulokset ovat luotettavia.

Turvallisuus laboratoriotutkimuksissa

Laboratoriotutkimuksiin tullessasi tutkimuksen turvallisuudesta vastaa aina ammattihenkilö.

Asiakkaana ja potilaana sinulla on oikeus valvoa ja vaikuttaa, että näytteenotto ja laboratoriotutkimus (esim. EKG) tapahtuu turvallisesti ja omasta mielestäsi virheittä – olethan päähenkilö omassa tutkimusprosessissasi.

Sinulla on myös oikeus tietää, mitä tutkimuksia sinulta pyydetään ja miksi niitä tarvitaan, hyväksyä ja antaa suostumuksesi tutkimuksiin lääkärin tai hoitajan niitä määrätessä.  

Turvallisuus käsittää myös tieto- ja yksityisyyden suojan, joka on määritelty tietosuoja-asetuksessa.

Tietosuojaa on noudatettava kaikissa olosuhteissa, erityisesti tilanteissa, joissa on läsnä tai kuuloetäisyydellä muita.

Bioanalyytikolle on tärkeää toisen henkilön kunnioittava ja luottamuksellinen kohtaaminen ja luotettavien laboratoriotutkimustulosten tuottamien oikeaan aikaan oikealle henkilölle.

Tunnistaminen on tärkeää

Luotettava tunnistaminen on tärkeä osa näytteen ottoa. Siksi tarvitset mukaan näytteenottoon viranomaisen hyväksymän henkilötodistuksen (henkilökortti, passi, ajokortti, Kela-kortti), jotta voidaan varmistaa, että tutkimus tehdään oikealle henkilölle ja näytteisiin merkitään juuri sinun henkilötietosi.  

Näytteenottaja pyytää sinua kertomaan nimesi ja henkilötunnuksesi ja näyttämään henkilötodistuksen. Jos olet saattajana, huolehdithan, että myös saatettavan henkilötodistus tulee mukaan ja varmista, että näytät oikean henkilön henkilökortin.

Jos olet potilaana osastolla, sinulle laitetaan henkilötietoranneke (ID-ranneke), jossa ovat henkilötietosi.

Tarkista aina, että tiedot ovat oikeat. Jos ranneke rikkoontuu tai häviää osastolla ollessasi, ilmoita siitä välittömästi ja huolehdi että saat uuden rannekkeen.

Näytteenottaja tarkistaa henkilötietosi lukemalla ne rannekkeesta ja samalla pyytää sinua kertomaan nimesi ja henkilötunnuksesi.

Tunnistaminen tehdään joka kerta siirryttäessä toimenpiteestä toiseen, esimerkiksi verinäytteenotosta EKG:n ottoon. Tunnistaminen on tehtävä myös, kun kyseessä on ”tuttu” henkilö.

Tunnistaminen voi näin tapahtua monta kertaa laboratoriossa käynnin aikana.

Jos toimenpiteessä tapahtuu virhe, potilaan kannattaa aina tehdä tilanteesta vaaratapahtumailmoitus.
Adobe/AOP
Jos toimenpiteessä tapahtuu virhe, potilaan kannattaa aina tehdä tilanteesta vaaratapahtumailmoitus.

Valmistaudu oikein tutkimuksiin

Kun olet tulossa näytteiden ottoon tai laboratoriotutkimuksiin, noudata saamiasi esivalmisteluohjeita (paasto, näytteenottoaika jne.), koska niillä saattaa olla merkittävä vaikutus laboratoriotutkimuksen tulokseen ja sen tulkintaan.

Jos näytteenotolle on määritelty kellonaika, noudata sitä, koska kyseessä on tällöin tutkimus, jolla on merkittävä vuorokausivaihtelu.

Näytteenottotilanteessa sinulta varmistetaan, että olet noudattanut esivalmisteluohjeita.

Viime aikoina lehdistössäkin on ollut kirjoituksia siitä, miten näytteenottoaikojen saamisessa on ollut vaikeuksia ja toisaalta jonot näytteenottotilanteissa ovat olleet kohtuuttoman pitkiä.

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleella lainsäädännön perusteella hyvinvointialueiden omavalvonnassa on varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä palvelun käyttäjien yhdenvertaisuus.

Potilaiden/asiakkaisen antamat palautteet ovat ensiarvoisen tärkeät toiminnan laadun varmistuksessa.

Havaitessasi tai epäillessäsi, että näytteenoton tai laboratoriotutkimuksen (esim. EKG) yhteydessä on mielestäsi tapahtunut virhe tai katsot, että tunnistamisessasi ei noudatettu annettuja ohjeita, voit ja kannattaa aina tehdä vaaratapahtumailmoitus.

Organisaatioilla on tätä varten raportointijärjestelmä. Ilmoitukset antavat työyhteisölle arvokasta tietoa turvallisuuden kehittämiseksi. Niistä on tarkoitus oppia, syyllistämättä ketään.

Turvallisuus on yhteinen asiamme.

Kirjoittaja on opetusneuvos ja lehtori (emerita), joka on pohjakoulutukseltaan bioanalyytikko ja toiminut ammattikorkeakoulussa mm. bioanalyytikkokoulutuksen lehtorina ja koulutuspäällikkönä. Nyt jo eläkkeellä hän osallistuu aktiivisesti erilaisiin kehittämisprojekteihin. 

Faktat

Bionalyytikoilla (ammattinimike laboratoriohoitaja) on merkittävä rooli terveydenhuollossa

Kansainvälistä bionalyytikkopäivää vietettiin 15. huhtikuuta.

Bioanalyytikon tehtävänä on varmistaa, että näytteenotto ja sitä edeltävä potilaan tutkimuksiin valmistautuminen sekä itse laboratoriotutkimus tehdään ohjeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti ja turvallisesti aiheuttamatta potilaalle haittaa.

Kaikki toiminta on näyttöön perustuvaa, kansallisten ja kansainvälisten laatustandardien ohjaamaa.

Suomessa tehdään noin 10 tutkimusta/henkilö joka vuosi ja niistä jokaisen tekee bioanalyytikko.