Palaute muuttaa toimintatapoja HUS:ssa

"Vakava peiliin katsomisen paikka."

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) viime vuoden koulutuspaikkakyselyn tulos oli HUS:lle hyytävää luettavaa. On kouluttajalle vakava peiliin katsomisen paikka, jos omat erikoistuvat eivät halua suositella koulutuspaikkaansa kollegoilleen.

Etsimme ongelmien syitä ja ennen kaikkea keinoja niiden ratkaisemiseen haastattelututkimuksella. Erikoistuville lääkäreille esitettiin avoin kysymys ”kerro kokemuksistasi, miltä tuntuu olla HUS:ssa töissä”.

Haastattelu osoitti, että erikoistuvat lääkärit kokevat puutteita kuulluksi tulemisessa omaa työtä koskevassa päätöksenteossa ja työympäristön kehittämisessä, arvostavassa kohtelussa, koulutuksen, perehdytyksen ja palautteen saamisessa sekä oman työn kokemisessa merkitykselliseksi.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Päätöksiin, käytäntöihin ja koulutukseen erikoistuvat toivovat systemaattisuutta, suunnitelmallisuutta, selkeyttä ja tasa-arvoisuutta. He arvostavat työssään autonomiaa ja joustoa esimerkiksi perhetilanteen mukaan.

Erikoistuvat kertoivat haastatteluissa myös muun muassa omasta ja kollegojensa kuormituksesta, sen syistä ja seurauksista.

Haastatteluihin osallistui 36 lääkäriä eri erikoistumisaloilta.

Tarkastelu osoitti, että erikoisalojen ja tulosyksiköiden käytännöt vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi koulutuksen laadun vaihtelevuudesta ja tempoilevuudesta koetaan koituvan tehottomuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. HUS:n erikoistuvat lääkärit kokevat mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä niukaksi erityisesti jättiorganisaation johtamistapojen vuoksi.

Tärkeä osa parannustyötä on yhteistyön syventäminen esimerkiksi NLY:n kanssa. Olemme myös perustaneet HUS:n ja Helsingin yliopiston välisen erikoistumiskoulutuksen laatutyöryhmän ja erikoistuvien vanhimmista koostuvan ryhmän, joiden on tarkoitus tavata säännöllisesti.

Noin kolmannes HUS:n lääkäreistä on erikoistuvia. Haastatteluissa erikoistuvien toive oli, että heidät nähtäisiin tulevaisuuden tekijöinä, osana toimivaa HUS:n työyhteisöä, potilastyötä, tutkimusta, kilpailukykyä ja maanlaajuista koulutusta.

Tässä voimme skarpata. Tarkoitus ei todellakaan ole käyttää erikoistuvia vain työvoimana. Erikoistuvat ovat juuri se tekijä, joka tekee HUS:sta yliopistollisen sairaalan.

Kirjoittajat
Elina Palovuori
DI, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto
Anne Pitkäranta
tutkimusjohtaja, professori
HUS, Helsingin yliopisto

Artikkeli on julkaistu alun perin Lääkärilehdessä 46/2019.