Vihreä siirtymä ei riitä

Talousajattelu on sovitettava maapallon ekologisiin reunaehtoihin, kirjoittaa Hanna Rintala.

Adobe/AOP

Pitkään on väitetty, että talouskasvu ja tarvittavat päästövähennykset voivat toteutua yhtä aikaa, mutta tämä on osoitettu toiveajatteluksi.

Lancet Planetary-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan nykyisellä tahdilla kuluu vähintään 220 vuotta saada päästöt vähenemään Pariisin sopimuksen mukaisesti. Sinä aikana kyseiset maat tulevat tuottamaan 27-kertaisesti niille jyvitetyn päästömäärän.

BKT:n kasvattaminen pysyen 1,5 asteen tavoitteessa edellyttää em. mallimailtakin 10-kertaista ilmastotoimien nopeuttamista vuoteen 2025 mennessä. Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteutuminen vihreän kasvun avulla on osoitettu siis mahdottomaksi. Päästövähennysten hitaus johtaa maapallon vaaralliseen kuumenemiseen. Jo nyt nälänhädät, luonnonkatastrofit ja helteet aiheuttavat sairauksia ja kuolemaa erityisesti hauraissa väestöryhmissä.

Talousajattelu on sovitettava maapallon ekologisiin reunaehtoihin. On korkea aika jättää talouskasvuun perustuva politiikka taaksemme ja ymmärtää olevamme jo kasvun jälkeisessä aikakaudessa.

Kasvun jälkeinen talouspolitiikka tähtää energian ja materiaalien kysynnän vähentämiseen. Se suuntaa taloudellista ajattelua uudelleen: päämääränä on oltava ihmisten tarpeiden täyttyminen riittävällä, yhdenvertaisella ja hyvinvointia lisäävällä tavalla.

Konkreettisia keinoja energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen ovat tuotteiden eliniän pidentäminen, kasvispainotteinen ruokavalio, lihaksilla liikkuminen, lentämisen minimoiminen sekä turhan rakentamisen välttäminen.

Lääkärit vaativat, että Suomi kantaa vastuunsa ja toimii esimerkkinä. Globaalisti meidän ei ole enää mahdollista ylläpitää nykyisen kaltaista materiaalista elintasoa.

On välttämätöntä auttaa ihmisiä vähentämään kulutusta ja sopeutumaan materiaalisesti niukentuviin oloihin. Suomalaiset ovat tutkimusten mukaan valmiita luopumaan elintasostaan, kun siten hillitään ekologisia ongelmia.

Tiedetään, että ihmiset ovat muutosvastarintaisia mutta sopeutuvaisia.

Kaikki Suomen suuret lääkärijärjestöt ovat allekirjoittaneet ilmastohätätilajulistuksen. Siinä vedotaan päättäjiin, jotta he tekevät kaikki ne vaikeat ja epämieluisat päätökset, joita tarvitaan siirryttäessä kohti kestävää yhteiskuntaa. Nopea päästöjen vähennys tulee tehdä ottaen talouden perustaksi ekososiaalisen hyvinvoinnin periaatteet.

Kirjoittaja on LL, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:stä sekä Ilmastolääkärit -verkoston jäsen.