Hammashoitopelko pitää pintansa – yksilö voi päästä pelosta

Tutkijat muistuttavat, että noin 40 % suomalaisista käy hammaslääkärillä epäsäännöllisesti pelon takia.

Hammashoitopelon yleisyys väestötasolla ei ole Suomessa juurikaan muuttunut, mutta yksilöillä pelko voi vaihdella. Suomalaisen seurantatutkimuksen mukaan aikuisten hammashoitopelolla on taipumus vähentyä ennemmin kuin lisääntyä.

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata aikuisten hammashoitopelon muutosta vuosien 2000 ja 2011 välillä. Vertailututkimuksessa käytettiin Terveys 2000 ja 2011 -tutkimusten aineistoja, jossa pelkoa oli kysytty kysymyksellä: ”Kuinka paljon pelkäät hammaslääkärillä käyntiä?” (en lainkaan, hieman, paljon). Tulokset perustuvat 3 961 molempina vuosina tutkimukseen osallistuneen henkilön vastauksiin.

Pelko väheni useammin kuin lisääntyi. Tutkimuksen mukaan pelko väheni useammin vanhimmassa ikäryhmässä. Vuonna 2000 paljon pelänneistä jopa 39 % kertoi pelkäävänsä enää hieman ja 23 % ei enää ollenkaan vuonna 2011. Hieman pelänneistä 52 % vastasi samoin 2011, 42 % ei pelännyt enää ja muutama prosentti oli siirtynyt paljon pelkäävien joukkoon.

Tutkimus osoitti, että hammashoitopelko on melko pysyvä ilmiö. Pelkoa esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja uusia pelkääjiä tulee koko ajan. Eniten pelkoa esiintyi 30–40-vuotiaiden joukossa, ja naiset pelkäävät useammin kuin miehet.

Tutkijat muistuttavat, että noin 40 % suomalaisista käy hammaslääkärillä epäsäännöllisesti pelon takia. Pelon hallinta ja vähentäminen onkin huomioitava suunterveyden palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Lähde: Liinavuori A, Tolvanen M, Pohjola V, Lahti S. Changes in dental fear among Finnish adults: a national survey. Community Dent Oral Epidemiol 2015. Julkaistu verkossa 20.10.2015.

Kirjoittaja:
Annika Nissinen
toimittaja
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Kuva: Panthermedia

Julkaistu alunperin Hammaslääkärilehdessä 2/2016.

Lue myös:
Kivusta kiinni ajoissa
Probiootit ja suunterveys – lisää tutkimusnäyttöä kaivataan
Mikä ihmeen suun biofilmi?